Teamarbejdsliv i Kina

I Januar 2015 var Hans Jørgen Limborg i Kina på en opgave for et EU project der hedder: ”EU – CHINA project on occupational health & safety  in high risk sectors”.

Opgaven gik ud på at rådgive den del af det Kinesiske arbejdsministerium, der laver retningslinjer for arbejdsmiljøet i minesektoren. Man ønskede at supplere kontrol og tilsyn med et målrettet arbejdsmiljørådgivningssystem. Hans Jørgen udarbejdede en rapport, der gennemgår de europæiske erfaringer med at udvikle forskellige former for bedriftssundhedstjenester. På baggrund af disse erfaringer indgik han i et tæt samarbejde med videnskabelige medarbejdere fra ministeriet.

Vilkårene i Kina er væsens forskellige fra EU, men  ved at kombinere de kinesiske samarbejdspartneres viden om forholdene i minesektoren og Hans Jørgens viden om rådgivningssystemer og om arbejdsmiljø, lykkedes  det at udarbejde anbefalinger til ministeriet.

Anbefalingerne omfattede forslag om at udvikle adgang til arbejdsmedicinsk støtte for arbejderne i industrien. Men vigtigere er, at der skabes et lovgrundlag som fastlægger arbejdsgivernes ansvar for arbejdsmiljøet og for at der tilbydes sundhedstjeneste.

Generelt er der er stort behov for at udvikle såvel uddannelse af arbejdsmiljøprofessionelle inden for såvel sundhedsmæssige som tekniske områder, udvikle forskning og udviklingsmiljøer, der inddrager virksomhederne i at sætte nye standarder for, hvad der er acceptabelt arbejdsmiljø. Der er lang vej endnu. Men det spændende ved at samarbejde med kinesere er, at man klart har en fornemmelse af, at når de sætter sig noget får, så skal det nok blive til noget om nogle år.

Projektansvarlig: Hans Jørgen Limborg

Tilbage til Hvad har vi lavet

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.