Tillidsbaseret rengøring

Projektet bygger på forståelsen af, at en mere tillidsbaseret organisering vil betyde at medarbejdernes faglighed og rengøringsfaglighed kan udnyttes bedre – både til gavn for kvalitet og effektivitet men også til gavn for medarbejderne i form af mening.

Vi skaber overblik over eksisterende erfaringer og resultater inden for tillidsbaseret rengøring og beslægtede områder ved at besøge en række kommunale arbejdspladser og interviewe eksperter, ledere, tillidsvalgte og medarbejdere.

Herefter er der defineret nogle nye metoder eller organiseringer af rengøringsarbejdet, som bliver afprøvet i to kommuners rengøringsenheder.

Erfaringer fra afprøvningen indsamles og der udarbejdes pejlemærker for styring af rengøringsområdet til inspiration for beslutningstagere, ledere og tillidsvalgte på rengøringsområdet i kommunerne.

Se mere på http://vpt.dk/fremfaerd-bruger

 

Projektet hører under Fremfærd, og er en del af Fremfærds indsats for afbureaukratisering. Fremfærd er er samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked. Måler er at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver.

http://vpt.dk/fremfaerd

Opgaven udføres af Inger-Marie Wiegman og Eva Thoft

Projektansvarlig: Eva Thoft

Tilbage til Aktuelle opgaver

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.