Trivsel i kontaktcentre

Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig Kontor & Administration udgav i juni 2016 vejledningen ’Trivsel i kontaktcentre’.
I oktober 2016 afholdtes i den forbindelse to inspirationsmøder for ledere og medarbejderrepræsentanter, som arbejder med arbejdsmiljøet i kundecentre, callcentre, borgerservice og andre kontaktcentre.
Inger-Marie Wiegman fra TeamArbejdsliv har været faglig konsulent ved udarbejdelse af vejledningen og afholdelse af inspirationsmøderne.

Vejledningen indeholder beskrivelser af god praksis, konkrete eksempler og spørgsmål til overvejelse inden for temaer, som i særlig grad kan udfordre det psykiske arbejdsmiljø på denne type arbejdspladser.
Tre afsnit handler om service & tidspres, målinger & performancekrav og variation & indflydelse, mens andre fokuserer på de særlige ledelsesmæssige udfordringer og på teknologiens og de fysiske rammers betydning for arbejdsmiljøet.

Vejledningen bygger på besøg i fire danske kontaktcentre og på viden fra dansk forskning, herunder flere forskningsprojekter om call- eller kundecentre, som TeamArbejdsliv har medvirket i eller været leder af.

Link til vejledningen.

Til dialog i teamet eller til brug i forbindelse med en målrettet APV er udarbejdet en række spørgsmål.

Link til dialogspørgsmål.

Link til inspirationsmøderne.

Link til forskningsprojektet AMICA.

Projektansvarlig: Inger-Marie Wiegman

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.