Trivselsprojekt i Billund Lufthavn

Som i så mange andre virksomheder besluttede samarbejdsudvalget i Billund Lufthavn, at der skulle laves en trivselsmåling. Da de i samarbejdsudvalget overvejede forskellige muligheder for spørgeskemaer, erindrede de deres erfaringer fra sidste trivselsmåling. Flere sagde, at den havde de ikke hørt meget til siden. Der opstod den erkendelse, at målet med indsatsen ikke er at lave en kortlægning og få en rapport. Formålet er at skabe et grundlag for at forbedre trivslen, der hvor der er behov for det. At en trivselsundersøgelse skal være et middel – ikke et mål i sig selv.

Det kræver først og fremmest, at ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere er med i processen, så undersøgelsen får legitimitet. Hvis man ikke kan tro på resultaterne bagefter, fordi halvdelen ikke har svaret – eller fordi mange mente, at der ikke blev spurgt til det rigtige – så er det spildte kræfter.

Samarbejdsudvalget besluttede derfor at udvikle en anden måde at lave trivselsundersøgelse på. Den skulle kunne leve op til følgende fordringer:

  • Medarbejderne skal inddrages, før spørgeskemaet sendes ud
  • Medarbejderne skal være med til at prioritere, hvad der er vigtigt at spørge om, og hvem der skal spørges om hvad
  • Ledelsen skal bakke op om og melde ud på forhånd, at forbedringsforslag vil blive taget alvorligt
  • Endelig skal processen gennemføres, så den skaber engagement i hele organisationen.

Projektet førte til udvikling af en helt ny måde at lave trivselsmålinger på. Først blev 10 medarbejdere fra hver afdeling samlet en formiddag. Her gennemgik de med en lang række dialog metoder, hvad der i deres arbejde og i deres afdeling er afgørende for at opleve trivsel. På baggrund af disse trivselsdage udarbejdedes et spørgeskema, som indeholdt en lille gruppe generelle spørgsmål, men først og fremmest spørgsmål der var specifikke for den enkelte afdeling. Derfor oplevede man også, at resultaterne var relevante og kunne omsættes til handling.

Medarbejdere på opgaven er: Inger-Marie Wiegman, Flemming Pedersen og Hans Jørgen Limborg.

Opgaven udførtes i samarbejde med Dacapo.

Projektansvarlig: Hans Jørgen Limborg

Download materiale

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.