Trivselsundersøgelse Lynettefællesskabet

Lynettefællesskabet I/S har de senere år arbejdet med at indføre værdier for virksomheden og LEAN i udførelsen af arbejdet. Som en videreførelse af deltagelse i et forskningsprojekt om LEAN (LEANUS) ønskede virksomheden øget fokus på trivsel.

TeamArbejdsliv har deltaget i udvikling af et kundetilpasset spørgeskema, som blander spørgsmål fra tredækker-skemaet med spørgsmål om ledervurdering og spørgsmål om, hvordan medarbejderne synes, de selv og virksomheden lever op til de fælles værdier for virksomheden.

På en del af spørgsmålene blev anvendt dobbeltskalaer med både vurdering og betydning, som fx giver mulighed for at afgøre, hvilke områder det er vigtigst at sætte ind på, og hvor det i højere grad vil være spild af indsats.

Undersøgelsen blev afviklet i 2010, og virksomheden har derefter arbejdet med at anvende resultater i afdelinger, teams og ved ledersamtaler.

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.