Udredning om mobilisering af arbejdsmiljøviden

Dette projekt gennemfører en litteratursøgning af international forskningslitteratur, som har inddraget problematikken omkring vidensmobilisering og udveksling mellem forskere og forskerbrugere. På grundlag af litteratursøgningens resultater gennemføres tre dialogseminarer, hvor forskere i dialog med grupper af ’forskerbrugere’ og relevante forskningsmiljøer drøfter resultaterne og udarbejder anbefalinger til at fremme mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø i en dansk kontekst. Brugergrupperne er Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet samt virksomheder, offentlige institutioner og interesseorganisationer.

Vidensmobilisering anvendes som en bred samlebetegnelse for processer, hvor forskere på den ene side og virksomheder og organisationer på den anden side inddrager forskellige former for viden på forskellige tidspunkter til støtte for identificering, design og omsætning af løsninger på arbejdsmiljøproblemer. Formålet med projektet er at bidrage til en drøftelse af, hvordan sådanne forskningsstrategier kan fremmes, understøttes og kvalitetsvurderes, en drøftelse der allerede igangsættes under projektet gennem dialogen med beslutningstagere, forskere og forskerbrugere. Hvidbogen forventes:

  • At identificere forskellige tilgange til vidensmobilisering og beskrive bagvedliggende begreber og perspektiver til fremme af udveksling og omsætning af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø
  • At udvælge og sammenfatte modeller og metoder med potentiale for at fremme strategi og aktiviteter for vidensmobilisering blandt forskere, forskningsinstitutioner og forskerbrugere
  • At undersøge hvilke tilgange og metoder der kan understøtte forskere og forskningsbrugere i at udveksle og dele viden om arbejdsmiljø
  • At pege på hvordan man kan fremme omsætning af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø til handling i det danske arbejdsmiljøsystem.

Litteraturudredningen og dialogen med forskere, forskerbrugere, myndigheder og arbejdsmarkedets parter vil åbne en mulighed for at sammenstille udenlandske erfaringer med de konkrete udfordringer den danske arbejdsmiljøregulering og praksis aktuelt står overfor. Den afsluttende udredning, vil have selvstændig værdi for udviklingen af, hvordan forskere og forskningsbrugere kan gentænke den praksisrettede omsætning af forskningsviden og styrke gennemslagskraften. Udredningen har også et læringsmæssigt sigte, idet hvidbogens begrebsbeskrivelser og identificerede metoder og programteori vil kunne anvendes i kompetenceopbygning og information om strategisk vidensmobilisering i det danske arbejdsmiljøsystem.

Udredningen bygger på et samarbejde mellem danske og internationale forskningsinstitutioner, herunder Team Arbejdsliv ApS (projektansvarlig), Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Helix Kompentence Center, Linkøping Universitet, Sverige og Institute for Work and Health, Canada.

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF).

Ulrik Gensby, Hans Jørgen Limborg og Per Malmros løser opgaven.

Projektansvarlig: Urik Gensby

Tilbage til Aktuelle opgaver

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.