Udvikling og implementering af retningslinjer for forflytning på Rigshospitalet

Rigshospitalet er i gang med en omfattende indsats for at styrke arbejdsmiljøet for personale, der udfører forflytninger. Arbejdsmiljøenheden på RH har bedt TeamArbejdsliv om sparring til udvikling og implementering af en strategi for forebyggelse af muskelskeletbesvær og forbedring af arbejdsmiljøet i forbindelse med forflytning. Indsatsen har resultater i, at der nu er udarbejdet og godkendt retningslinjer gældende for alle Centre og alle medarbejdere, som udfører forflytninger.

Idéen er, at få skabt en kultur, hvor forflytninger opfattes som en vigtig del af kerneopgaven fx i forbindelse med tidlig mobilisering og tryksårsforebyggelse og hvor forflytning er et fælles ansvar, hvor man hjælper hinanden og ser forskellige faggruppers perspektiv på forflytning som en styrke. Endvidere lægges der stor vægt på ledelsesforankring som en vigtig forudsætning for implementering. Retningslinjerne beskriver ledelsens rolle, krav til hjælpemidler, etablering af en forflytningsvejlederordning og uddannelse af alle medarbejdere, der udfører forflytninger.

Retningslinjerne er ved at blive implementeret. TeamArbejdsliv har bidraget med rådgivning til retningslinjernes indhold samt har været sparringspartner for Rigshospitalets projektleder for forflytningsindsatsen. Der er udviklet en uddannelse til forflytningsvejledere og der er lavet undervisningsmateriale til uddannelsen. Desuden er det udviklet et kursus for arbejdsmiljøgrupper i indføring i retningslinjerne. En arbejdsgruppe er nedsat for at få overblik over, hvem der har ansvar for hvilke forflytningshjælpemidler og eventuelt komme med et bud på en ny organisering. Teamarbejdsliv har udarbejdet et kommissorium for arbejdsgruppen samt bidraget til en forundersøgelse. Endvidere vil TeamArbejdsliv give sparring til netværksmøde for forflytningsvejleder og udarbejdelse af artikel om forflytningsindsatsen.

Projektansvarlig: Kaia Nielsen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.