Udviklingsprojekt om psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet indenfor LO-området

Psykisk arbejdsmiljø er et af vor tids vigtigste arbejdsmiljøproblemer. Men det er ikke lykkedes at knække kurven for psykiske arbejdsskader, der fortsat stiger. Denne erkendelse var baggrunden for at LO satte gang i et stort udviklingsprojekt ”Psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet inden for LO-området”. Projektet blev lavet af TeamArbejdsliv i samarbejde med FAOS. Resultatet er en omfattende rapport, som identificerer udfordringerne og peger på, hvordan den danske model med en veludviklet tradition for at samarbejde og et etableret samarbejdssystem kan være et godt udgangspunkt for at styrke evnen til at at løse problemerne på arbejdspladserne.

Rapporten diskuterer hvordan begreber som psykisk arbejdsmiljø og trivsel bruges, og anbefaler at betragte psykisk arbejdsmiljø og trivsel som to forskellige opgaver. I et andet afsnit behandles de problemer, der knytter sig til at støtte og hjælpe de kolleger, som rammes af en psykisk lidelse. Virksomhederne vil som udgangspunkt gerne fastholde og støtte medarbejdere med risiko for at ryge ud af arbejdsmarkedet. Men de har meget vanskeligt ved at overskue muligheder i et samarbejde med eksterne aktører som fx kommunen. Den overordnede anbefaling er, at forbund og de lokale afdelinger kan være aktører, der kan binde mulighederne i de kommunale ordninger sammen med virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejdere.

Det samlende tema er Samarbejdssystemets muligheder for at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge sygdom og udstødning. Der peges på betydningen af at styrke det daglige samarbejde mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter. Fra cases og interview er der eksempler på, hvordan der netop i det daglige ’uformelle’ samarbejde kan løses mange ting, fx i et løbende samarbejde i trioen af tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og daglig leder.

Overordnet er konklusionen, at en håndtering af det psykiske arbejdsmiljø ikke kan håndteres uden et aktivt og fremadrettet samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Et godt samarbejde er et middel til at øge trivslen på arbejdspladsen, og det er en forudsætning for at kunne løse de problemer, der opstår, og forebygge, at kolleger rammes af stress og deraf følgende psykiske lidelser. Tillidsmanden og arbejdsmiljørepræsentanten spiller begge en vigtig rolle med hver deres kompetencer og viden, derfor er et godt samarbejde dem imellem en nøgle til at skabe rammerne for et velfungerende samarbejdssystem, uanset virksomhedstype eller branche.

Projektansvarlig: Hans Jørgen Limborg

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.