Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt Journalistforbundets medlemmer

TeamArbejdsliv har i 2014 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø i en spørgeskemaundersøgelse for medlemmer af  Dansk Journalistforbund.

I undersøgelsen indgik overenskomstansatte, freelancere og fastlancere inden for jobgrupperne journalist, pressefotograf, reklamefotografer, TV-fotograf mv.

Undersøgelsen havde to formål:

At kunne sammenligne Journalistforbundets medlemmer med hinanden og med et nationalt gennemsnit på en række spørgsmål om betingelser i det psykiske arbejdsmiljø og på spørgsmål som måler konsekvenser af det psykiske arbejdsmiljø. Betingelser og reaktioner sammenlignes også.

At være mere specifik i kortlægningen af enkelte grupper, som har anderledes arbejdsforhold. Er man fx freelancer, som sidder hjemme og arbejder, er det væsentlig andre elementer som skaber det gode psykiske arbejdsmiljø, end hvis man er overenskomstansat og arbejder på et fast arbejdssted med kolleger og ledelse.

Undersøgelsen blev gennemført i januar/februar 2014. TeamArbejdsliv har afrapporteret direkte til Dansk Journalistforbund, som har anvendt viden til politisk diskussion samt formidling til de forskellige medlemsgrupper.

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.