Udvikling og etablering af netværk om vidensbehov og vidensformidling om stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø i kommunerne

Videncenter for Arbejdsmiljø fik som en del af trepartsaftalerne mulighed for at styrke sin formidlingsindsats målrettet den offentlige sektor. Formidlingsindsatsen omfattede formidling af forskningsfaglig viden, indsamling og formidling af best practice samt etablering af et rejsehold. Et bærende princip i Videncentrets indsats var, at det skulle prioriteres og tilrettelægges på grundlag af målgruppernes behov og efterspørgsel. Som et led heri forestod TeamArbejdsliv etableringen af et netværk af arbejdsmiljø- og HR-konsulenter fra mere end 30 kommuner og faciliterede over en periode på et år afholdelsen af fire netværksseminarer af hver en dags varighed. Indholdet på seminarerne var en blanding af ekspertoplæg, dialog- og erfaringsudveksling samt input og feedback på videnscentrets tanker om formidlingsindsatsen, herunder overvejelserne i forbindelse med etablering af Videncentrets rejsehold.

Medarbejdere på opgaven: Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman

Projektansvarlig: Inger-Marie Wiegman

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.