VIPS – Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø

VIPS (Virksomheders indsats for et bedre  psykisk arbejdsmiljø) er et forskningsprojekt gennemført under Arbejdsmiljøforskningsfonden i  perioden 2004-2008. Formålet med projektet var at finde ud af, hvordan virksomheder  i praksis kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Projektet var et interventionsprojekt, hvor de deltagende virksomheder skulle forsøge at forbedre det psykiske arbejdsmiljø med støtte fra VIPS. Interventionen bestod i en indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø, tilbagemelding og støtte til fortolkningen af kortlægningen, feed back fra forskerne undervejs og erfa-udveksling mellem de involverede virksomheder. Der blev indsamlet både kvantitative og kvalitative data til at beskrive interventionen. Der deltog 14 virksomheder i projektet fordelt på henholdsvis industri, informations- og vidensarbejde og omsorgsarbejde.

Projektet viste at industrivirksomhederne gennemsnitligt har det mest belastede psykiske arbejdsmiljø set i forhold til de to andre sektorer. Men de bedste industrivirksomheder ligger samtidig på niveau med flere virksomheder inden for de to andre sektorer og det fremgår, at det også er faktorer i den enkelte virksomhed, som har betydning for kvaliteten af det psykiske arbejdsmiljø. Det er ikke blot branchen og arbejdets karakter, som er afgørende.

Til trods for, at virksomhederne som udgangspunkt var meget  motiverede for at gøre en indsats for forbedringer, blev konklusionen, at en systematisk tilgang til det psykiske arbejdsmiljø med kortlægning, prioritering, handleplan og opfølgning således, som det også beskrives i APV-sammenhæng, ikke nødvendigvis fører til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Omend undersøgelsens tidsvindue på blot to år formodentlig også har været for kort til at kunne måle den reelle langsigtede virkning.

Den samlede konklusion for VIPS kan overordnet set sammenfattes til et godt og et dårligt budskab. Det gode budskab er, at det nytter at gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø.  De virksomheder som satser på at udvikle det psykiske arbejdsmiljø i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, får også et bedre psykiske arbejdsmiljø, og de har en betydelig robusthed overfor udfordringer.

Det dårlige budskab er, at det ikke er let, og det tager tid at nå dertil. Der findes ikke en regelret og simpel metode til at skabe det gode psykiske arbejdsmiljø. Det kræver tid, engagement og omhu med at få kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø til at hænge sammen.

Til hjælp for dette opstillede projektet 13 teser, som giver et bud på, hvordan dagens virksomheder kan forsøge at manøvrere sig igennem de mange muligheder og barrierer og nå frem til konkrete forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø:

 • De langsomme forandringer er de hurtigste.
 • Det gode psykiske arbejdsmiljø skal hele tiden genopfindes.
 •  Mistillid til andres motiver lammer processen.
 • Skab en professionel uenighedskultur.
 •  Nej til kærlighed – ja til anerkendelse og respekt.
 •  Lederen som sekretær for medarbejderne.
 •  Hvis vi bare kunne få lov til at passe vores arbejde.
 •  Inddragelse og dialog er godt, men ikke nok.
 •  Spørgeskemaer sætter dagsordenen, men løser ikke problemerne.
 •  Se manglerne i øjnene og dyrk mulighederne.
 •  Det er svært at holde skruen i vandet når bølgerne går højt.
 •  Ingenting kommer af ingenting.
 •  Meningen med arbejdet skabes i fællesskabet.

Læs mere om VIPS i bogen: ”Arbejdets kerne”, O.H. Sørensen m.fl. Frydenlund, 2006.

TeamArbejdsliv stod for den del af projektet, der handlede om arbejdspladser hvor man arbejder med mennesker. De andre deltagere var RUC, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og DTU.

Fra TeamArbedsliv var Hans Hvenegaard og Hans Jørgen Limborg medarbejdere på projektet.

Projektansvarlig: Hans Jørgen Limborg

Download materiale

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.