Udredning om virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet

Arbejdsmiljøforskningsfonden ønskede i 2009 at få et mere kvalificeret grundlag for at tage stilling til forskningsbehovet inden for området ’virkemidler’. Fondens mål er bl.a. at fremme anvendelsesorienteret forskning, og man havde i den sammenhæng behov for et overblik over den eksisterende viden om, hvilke virkemidler der findes og anvendes i arbejdsmiljøet, samt hvilken viden der eksisterer om, hvordan og hvornår virkemidlerne virker.

TeamArbejdsliv har udført et litteraturstudie og udviklet en kategorisering af de mest fremtrædende virkemidler. En kategorisering som rækker fra lovgivning, tilsyn og kontrol – over formidling, rådgivning og information – til virksomhedsnære indsatser som organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, stressambassadører og krisehjælp til den enkelte medarbejder. Rapporten foreslår en overordnet opdeling af virkemidler efter om deres virkningsmekanisme kan betegnes som ”pisk, gulerod eller prædiken”. Den opdeling har siden bidraget til diskussionen om udviklingen af nye virkemidler og mål i arbejdsmiljøet frem mod 2020.

TeamArbejdsliv har tidligere gennemført et forskningsprojekt, der fulgte to indsatser for at forbedre arbejdsmiljøet i små virksomheder indenfor Bygge og Anlæg og Jern- og Metalindustrien. Projektet viste, at disse to oplysningskampagner, hvor virkemidlerne var fyraftensmøder og informationsmateriale, opnåede positive resultater. Men det slog også fast, at de gode resultater primært blev opnået, fordi kampagnerne var tilrettelagt, så der blev skabt synergi med Arbejdstilsynets samtidige screening af brancherne.

Virkemidler i arbejdsmiljøet skal derfor ikke kun vælges og vurderes efter, hvordan de virker i sig selv, men om det er muligt at skabe ”synergi” mellem flere virkemidler, om der skabes et ”flow” mellem de aktører som inddrages og om virkemidlet passer til den ”kontekst”, hvori det anvendes.

Medarbejdere på projektet var Troels Godt Mathiesen og Hans Jørgen Limborg.

Projektansvarlig: Hans Jørgen Limborg

Download materiale

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.