Penge til arbejdspladsudvikling

15 mio. kr. skal fordeles inden 31. december 2011
Vidste du, at offentlige arbejdspladser og selvejende institutioner kan søge penge til udvikling af arbejdspladsen og forbedring af arbejdsmiljøet? Puljen administreres af Arbejdstilsynet og udløber med udgangen af 2011! Pengene (i alt 15 mio. kr.) skal søges senest primo december, rådgivningen skal igangsættes inden årets udgang og støtten kan omfatte aktiviteter, som gennemføres i 2012 og 2013.

Mange mulighederne for støtte
Puljen støtter arbejdsmiljørådgivning, hvilket i praksis dækker over en bred vifte af indsatser. Eksempelvis kan forbedring af tværfagligt samarbejde, konflikthåndtering og teamudvikling støttes under emnet psykisk arbejdsmiljø.

Få betingelser
Virksomheden kan få 50 % af udgiften til rådgivning refunderet, dog maksimalt 500.000 kr. Det er en betingelse, at virksomheden benytter en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og at der indhentes et forhåndstilsagn fra Arbejdstilsynet inden rådgivningen påbegyndes.

TeamArbejdsliv kan tilbyde rådgivning – og hjælp til at søge støtte
TeamArbejdsliv er pr. 30. august 2011 blevet autoriseret som emnearbejdsmiljørådgiver på det psykosociale område. Vi tilbyder rådgivning og støtte til udvikling af teams, forbedring af det tværfaglige samarbejde og håndtering og forebyggelse af konflikter. Vi kan også hjælpe med at udarbejde ansøgningen om forhåndstilsagn.

Kategorier: Nyheder, nøgleord: , , , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.