Præsentationer

Arrangement Årstal Materiale

Små virksomheder og forebyggelsespakker

2015 Se resultater fra projekt om, hvordan små byggevirksomheder arbejder med forebyggelsespakker

DSR hovedbestyrelsesmøde 8. juni 2015

2015 Sammenhæng mellem kvalitet af sygepleje og arbejdsmiljø i sundhedssektoren

Møde i Arbejdspladsnetværket 27. maj 2015

2015 Inklusion i daginstitutioner

Oplæg om selvledelse – AM 2013

2013 Selvledelse AM2013

Oplæg for Rigspolitiet og Politiforbundet

2012 Omstruktureringer, trivsel og sundhed

Temadag TR og AMR i FOA Århus

2012 Arbejdstid og arbejdsmiljø

AM-2011

2011 Støjreduktion i fritidsordninger

BUPL TR-træf

2012 Institutionens sociale kapital

AM-2010

2010 Psykisk arbejdsmiljø: før, nu og i fremtiden

Helsingør – oplæg for undervisere i folkeskolen

2012 Social kapital i folkeskolen

BAR-temamøde om evaluering

2011 Evalueringsformer og -metoder i AM-indsatsen

BAR-temamøde om evaluering

2011 Hvordan kan BAR dokumentere effekt af indsatser

Præsentationer

Præsentationer her

Der er lukket for kommentarer.