Hvad har vi lavet?

Titel Kategori Årstal
Samarbejdsnævnets understøttelse af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø [vis mere] Evaluering/udredning 2018
Brugen af BFAs værktøjer [vis mere] Evaluering/udredning 2019
Håndter konflikter på arbejdspladsen [vis mere] Konsulentopgave 2019
Begræns vold og trusler i transportbranchen [vis mere] Konsulentopgave 2018
Tillidsbaseret rengøring [vis mere] Konsulentopgave 2018
’Styr på støvet’ – forebyggelseskultur i nedrivningsbranchen [vis mere] Forskning 2016
Ny TR-uddannelse for Socialpædagogerne [vis mere] Konsulentopgave 2018
Evaluering af SPARK [vis mere] Evaluering/udredning 2017
Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår LO [vis mere] Evaluering/udredning 2018
Trivsel i kontaktcentre [vis mere] Konsulentopgave 2016
Etablering af kolleganetværk i Arriva Danmark [vis mere] Konsulentopgave 2016
Evaluering af ”Lærlingeprojektet – øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen” [vis mere] Evaluering/udredning 2016
Materialer om mobning til transportområdet [vis mere] Konsulentopgave 2016
Litteraturstudie af arbejdsmiljøcertificeringsordningen [vis mere] Evaluering/udredning 2015
Kønsmainstreaming af aftaler og overenskomster i kommunerne [vis mere] Evaluering/udredning 2015
Styrket trivsel og tværfagligt samarbejde i en omstillingstid [vis mere] Konsulentopgave 2015
Forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien syd [vis mere] Konsulentopgave 2015
Psykisk arbejdsmiljø i Daginstitutioner [vis mere] Konsulentopgave 2013
Udviklingsprojekt om psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet indenfor LO-området [vis mere] Evaluering/udredning 2014
Teamarbejdsliv i Kina [vis mere] Konsulentopgave 2015
Arbejdsmiljøhåndbog for kabinepersonale og piloter [vis mere] Konsulentopgave 2015
Forflytninger på plejecentre [vis mere] Evaluering/udredning 2014
Reumatologisk Afdeling på Roskilde og Køge Sygehus [vis mere] Konsulentopgave 2015
Social Kapital på Spil [vis mere] Konsulentopgave 2015
Kvalitet af sygeplejen og arbejdsmiljø i sundhedssektoren [vis mere] Forskning 2015
Inklusion i daginstitutioner – mellem pædagogik og arbejdsmiljø [vis mere] Forskning 2015
Brug af løfteanvisninger i Træ- og Møbelindustrien [vis mere] Evaluering/udredning 2015
Evaluering af Det risikobaserede tilsyn på mellemlangt sigt [vis mere] Evaluering/udredning 2016
Evaluering af “Knæk kurven” [vis mere] Evaluering/udredning 2014
Evaluering af møder med små virksomheder [vis mere] Evaluering/udredning 2015
Fremfærd – viden om kerneopgaven [vis mere] Konsulentopgave 2014
REKOHVER: Relationel Koordinering i hverdagsrehabilitering [vis mere] Forskning 2012
Hjælp til små virksomheders arbejdsmiljøarbejde [vis mere] Konsulentopgave 2016
Evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus III [vis mere] Evaluering/udredning 2014
Udvikling og implementering af retningslinjer for forflytning på Rigshospitalet [vis mere] Konsulentopgave 2014
Udvikling af lederes psykiske arbejdsmiljø [vis mere] Konsulentopgave 2014
Ressourcepersoner i arbejdsmiljøarbejdet – et virkemiddel i praksis [vis mere] Forskning 2014
Evaluering af en forstærket kontrol– og dialogindsats over for bygherrer [vis mere] Evaluering/udredning 2014
Evaluering af dialog i det risikobaserede tilsyn [vis mere] Evaluering/udredning 2014
Social kapital på Amager og Hvidovre Hospitaler [vis mere] Konsulentopgave 2014
Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt Journalistforbundets medlemmer [vis mere] Evaluering/udredning 2014
Evaluering af ’projekt RO’ [vis mere] Evaluering/udredning 2013
Psykisk arbejdsmiljø på det socialpædagogiske område [vis mere] Evaluering/udredning 2013
Lange arbejdstider og brug af psykofarmaka [vis mere] Forskning 2016
Sikkerhedskultur i fiskerierhvervet [vis mere] Forskning 2014
Undgå Ulykker – en branchevejledning for BAR-SoSu [vis mere] Konsulentopgave 2013
Evaluering af det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium [vis mere] Evaluering/udredning 2015
Evaluering af BAR BA møder [vis mere] Evaluering/udredning 2013
NEIRE II [vis mere] Forskning 2013
Heltid – deltid [vis mere] Evaluering/udredning 2013
Overenskomster og arbejdsmiljø [vis mere] Evaluering/udredning 2013
Kampagne om NATARBEJDE [vis mere] Konsulentydelse 2012
AMOs brug for materialer – BAR Service [vis mere] Konsulentydelse 2012
Supervisionsforløb – Reden Århus [vis mere] Konsulentydelse 2012
Medlemsundersøgelser Tandlægeforeningen [vis mere] Evaluering/udredning 2018
Udbud til evaluering af BARsystemet [vis mere] Konsulentydelse 2012
Mestring af aggressiv patientadfærd på Sct. Hans [vis mere] Konsulentydelse 2012
Aikido og konfliktforebyggelse for Arrivas buschauffører [vis mere] Konsulentydelse 2014
Forandring med social kapital og relationel koordinering på Munkehatten [vis mere] Konsulentydelse 2011
CAVI [vis mere] Forskning 2012
Særlige tilsyn [vis mere] Evaluering/udredning 2011
Ambassadørkorpset for arbejdsmiljø- og sundhedsundervisere på landets SoSu-skoler [vis mere] Konsulentydelse 2006
Vejledning om arbejdsmiljø på trafikstyringscentraler [vis mere] Evaluering/udredning 2005
Indsats for BAR-SoSu om arbejdstid [vis mere] Konsulentydelse 2007
NEIRE: De nuværende og fremtidige vilkår for tillidsrepræsentanter i Europa [vis mere] Forskning 2011
INVINE – Incitamenter som virkemiddel over for netværk af små virksomheder [vis mere] Forskning 2011
Klædt på til arbejdsmiljøarbejdet? – En analyse af to brancheindsatser rettet mod mindre virksomheders arbejdsmiljø [vis mere] Forskning 2006
Aikido konflikthåndtering på genbrugspladser [vis mere] Konsulentydelse 2012
Evaluering af Ulykker på Landet for BAR Jord til Bord [vis mere] Evaluering/udredning 2011
Evaluering af hjemmeside om trivsel – BAR Bygge & Anlæg [vis mere] Evaluering/udredning 2010
Evaluering af informationsmaterialer fra BAR Bygge & Anlæg [vis mere] Evaluering/udredning 2010
Evaluering af refusionsordning for arbejdsmiljørådgivning [vis mere] Evaluering/udredning 2011
Evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus [vis mere] Evaluering/udredning 2011
Evaluering af vejledninger om opmuringsarbejde [vis mere] Evaluering/udredning 2010
Opærksomhed på arbejdsmiljø i sygeplejerskers arbejde [vis mere] Evaluering/udredning 2010
Trivselsundersøgelse Lynettefællesskabet [vis mere] Konsulentydelse 2010
Styrkelse af APV som et virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet [vis mere] Konsulentydelse 2011
Fra belastning til berigelse – bedre psykisk arbejdsmiljø gennem fælles faglighed [vis mere] Evaluering/udredning 2011
Notat om trivselsmålinger [vis mere] Evaluering/udredning 2009
Stressmagasiner og stresshåndbogen [vis mere] Konsulentydelse 2008
Psykisk arbejdsmiljø hos medlemmer af FTF [vis mere] Evaluering/udredning 2011
Trivselsprojekt i Billund Lufthavn [vis mere] Konsulentydelse 2011
Undervisningsmaterialer til Akademiuddannelsen i Arbejdsmiljø på LO-skolen [vis mere] Evaluering/udredning 2011
Udredning om virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet [vis mere] Evaluering/udredning 2010
Kortlægning af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og -organisering [vis mere] Evaluering/udredning 2010
Udvikling og etablering af netværk om vidensbehov og vidensformidling om stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø i kommunerne [vis mere] Konsulentydelse 2009
Relationers betydning for trivsel og forandring [vis mere] Evaluering/udredning 2011
Medarbejderindflydelse på eget arbejde i ældresektoren [vis mere] Konsulentydelse 2007
AMSK – en ny APV-metode [vis mere] Konsulentydelse 2008
PAVLA – arbejdsmiljøforskning [vis mere] Forskning 2008
VIPS – Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø [vis mere] Forskning 2007
Evaluering af Arbejdstilsynets dialogmøder med bygherrer [vis mere] Evaluering/udredning 2010
Styrkelse af virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde [vis mere] Konsulentydelse 2011
Seminarer om fremtidens arbejdsmiljøorganisation [vis mere] Konsulentydelse 2010
Evaluering af stresspolitikken i Røde Kors [vis mere] Evaluering/udredning 2010
Metodeudvikling til arbejde med Social Kapital [vis mere] Forskning 2010
Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø [vis mere] Evaluering/udredning 2009
Kvalitet af pleje og arbejdsmiljø blandt sygeplejersker [vis mere] Evaluering/udredning 2008
Psykisk arbejdsmiljø i en faglig organisation [vis mere] Evaluering/udredning 2007
Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø [vis mere] Evaluering/udredning 2007
Metoder til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø og APV [vis mere] Forskning 2008
Teamudvikling i Centralkøkkenet på Rigshospitalet [vis mere] Konsulentydelse 2005
Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i DSB [vis mere] Konsulentydelse 2006
Støjprojektet ‘Plads til alle’ [vis mere] Konsulentydelse 2011
AMICA – Arbejdsmiljøløsninger i callcentre drevet af benchmark og videndeling i netværk [vis mere] Forskning 2010
Dialog på arbejde (DiPA) [vis mere] Evaluering/udredning 2011
Engagement og mistillid [vis mere] Forskning 2011

Hvad har vi lavet?

Hvad har vi lavet.

Der er lukket for kommentarer.