Sammenlægninger skader samarbejdsevnen

TeamArbejdsliv udbyder gratis pladser til specialestuderende, som skriver speciale inden for arbejdsmiljøområdet. Søren Grove Vejlstrup har benyttet sig af dette tilbud i fordindelse med sit projekt om at undersøge om organisatoriske ændringer skader samarbejdsevnen.

Søren skriver om sit projekt:

“Vores studie belyser faktorer der påvirker om en arbejdsenhed har et velfungerende samarbejde baseret på tillid og retfærdighed, refereret til som den sociale kapital. Vores målinger af social kapital kom fra de trivselsmålinger der bliver sendt til de ansatte hver tredje år I Region Hovedstaden. Ved at sammenholde besvarelser fra 2011 og 2014, har vi datagrundlag for at undersøge udviklingen af social kapital over tid.
Vi har undersøgt effekten af seks typer organisationsændringer, de seks typer var: Sammenlægninger, fyring, besparelser (udover de generelle besparelseskrav), flytninger, opsplitninger og skift af ledelse. Organisationsændringerne for perioden 2011 til 2014 blev rapporteret af arbejdsenhedernes ledere i 2014.

Med afsæt i teorien om social kapital, opstillede vi hypoteser om at især sammenlægninger, fyringer og besparelser ville have negative effekter på den sociale kapital. I vores analyser fandt vi at særligt sammenlægninger og til en vis grad fyringer havde en negativ effekt på den sociale kapital.
Derefter kørte vi nye analyser som korrigerede for andre effekter, der kunne påvirke den social kapital. Vi tog højde for effekter som skyldes at arbejdsenhederne var blevet større eller mindre, at der tilkom nye ansatte samt for de ansattes køn, alder og faggruppe. Analyserne viste stadig klare effekter af sammenlægninger og fyringer.

Når vi ser en særlig stor effekt af sammenlægninger på den sociale kapital skyldes det formentlig at arbejdsenhederne har hver deres arbejdskultur og rutiner, som skal erstattes af en ny fælles arbejdskultur og nye rutiner.
Hos Team Arbejdsliv bruger jeg min tid på at fortolke resultaterne samt udarbejde tiltag der kan give bedre sammenlægninger i fremtiden.”

Vil du vide mere, kan du kontakte Søren på sorengv@gmail.com eller 40258530.

Kategorier: Nyheder. Permalink.

Der er lukket for kommentarer.