Indlæg i kategorien arbejdsmiljøforskning

PAVLA – arbejdsmiljøforskning

En systematisk opsamling af professionel arbejdsmiljørådgivning set som virkemiddel i relation til den den lokale arbejdsmiljøindsats.
Læs her

Tagget |

VIPS – Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø

Dette projekt fulgte 14 forskellige arbejdspladsers initiativer for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Det blev baggrunden for at introducere begrebet social kapital, først beskrevet i bogen: Arbejdets Kerne. Læs her

Tagget , , , |

AMICA – Arbejdsmiljøløsninger i callcentre drevet af benchmark og videndeling i netværk

TeamArbejdsliv har stået i spidsen for et 3-årigt forskningsprojekt, hvor en række offentlige og private virksomheder afprøvede benchmark og videndeling i netværk som metode til at skabe bedre arbejdsmiljø i deres kundecentre. Læs her

Tagget , , |

Engagement og mistillid

I folkeskolen er der stadigt flere dokumentationskrav, som skal sikre kvaliteten af undervisningen. Forskningsprojektet undersøgte, hvad konsekvenserne af dokumentationskravene er for lærere og ledelse på skolerne, og hvorvidt der er en sammenhæng med skolens sociale kapital. Læs her

Tagget , , |

Karen Albertsen

De fleste af os tilbringer en stor del af vores voksne liv med at arbejde. Jeg har i mange år været optaget af, hvordan man kan gøre den del af tilværelsen gladere, sundere og mere meningsfuld. Jeg er overbevist om, … Læs her

Tagget , , , , |

Hans Jørgen Limborg

Arbejdsmiljøet har altid været i fokus. Fra støj, kemi og indeklima i BST-systemets barndom, over uddannelse af arbejdsmiljøprofessionelle til i dag, hvor det hele arbejdsliv og det psykosociale arbejdsmiljø er i centrum. Hjertet brænder for dagligdagen, hvor mennesker arbejder og … Læs her

Tagget , , , |

Hvad kan vi?

TeamArbejdsliv er et konsulentfirma, som er med i og bidrager til udviklingen af de nyeste strømninger inden for arbejdsmiljøområdet. Vi… tilbyder at måle den relationelle koordinering mellem faggrupper, som har en fælles kerneopgave – og efterfølgende gennemføre udviklingsforløb for arbejdspladsen udvikler trivselsundersøgelser, … Læs her

Tagget , , , |

Forskning

TeamArbejdsliv har som privat forskningsaktør gennemført og deltaget i en lang række arbejdsmiljøforskningsprojekter. Vores forskningsprojekter er ofte finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden, og har fokus på temaerne: Sociale relationer på arbejdspladsen – social kapital og relationel koordinering Arbejdsmiljøarbejde og sikkerhedskultur på små og mellemstore … Læs her

Tagget , |

Ny artikel om ‘kollektiv efficacy’

Karen Albertsen er medforfatter på en ny artikel omkring kollektiv efficacy: Jensen, J. N. et al. “Does collective efficacy moderate the associations between physical work load and intention to leave or sickness absence?” i Journal of Advanced Nursing, maj 2011. … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , |