Indlæg i kategorien psykisk arbejdsmiljø

Evaluering af SPARK

TeamArbejdsliv gennemfører en evaluering af SPARK (psykisk arbejdsmiljø i kommuner) i perioden 2018-2020 Læs her

Tagget , |

Trivsel i kontaktcentre

Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig Kontor & Administration har udarbejdet vejledningen ’Trivsel i kontaktcentre’ og afholdt to inspirationsmøder for ledere og tillidsrepræsentanter. Læs her

Tagget , |

Styrket trivsel og tværfagligt samarbejde i en omstillingstid

Store forandringer udfordrer medarbejdernes trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. Ved at give tid til fælles drøftelser og sætte fokus på kerneopgaven, være lydhør over for medarbejdernes bekymringer og ønsker og inddrage dem i tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet kan belastningen ved forandringerne begrænses. Læs her

Tagget , |

Psykisk arbejdsmiljø i Daginstitutioner

Fokus på det psykiske arbejdsmiljø i Asylselskabets institutioner i København Læs her

Tagget , |

Udviklingsprojekt om psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet indenfor LO-området

Psykisk arbejdsmiljø er et af vor tids vigtigste arbejdsmiljøproblemer. Denne erkendelse var baggrunden for at LO satte gang i et stort udviklingsprojekt Læs her

Tagget |

Ny rapport om arbejdsmiljø og kvalitet af sygepleje

Forskere fra TeamArbejdsliv har udarbejdet en dokumentationsrapport om sammenhængen mellem sygeplejerskers arbejdsmiljø og kvaliteten af sygeplejen. Projektet var finansieret af Dansk Sygeplejeråd. Læs mere om projektet her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

Kvalitet af sygeplejen og arbejdsmiljø i sundhedssektoren

Arbejdsmiljøet hænger sammen med kvaliteten af sygeplejen, viser resultaterne fra et forskningsreview udført af forskere fra TeamArbejdsliv. Læs her

Tagget , |

REKOHVER: Relationel Koordinering i hverdagsrehabilitering

REKOHVER var et forsknings- og udviklingsprojekt finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Projektet undersøgte, hvad det betyder for arbejdsmiljøet, at mange kommuner landet over i disse år gennemfører indsatser for at styrke rehabiliteringen af ældre borgere i deres eget hjem. Læs her

Tagget , , , |

Udvikling af lederes psykiske arbejdsmiljø

APV handler ofte kun om medarbejderne – men hvad med ledernes eget arbejdsmiljø? TA har udviklet værktøjer for BUPL til ledere i dagtilbud og på skoler. Læs her

Tagget , |

Social kapital på Amager og Hvidovre Hospitaler

Kursus for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere om social kapital
Læs her

Tagget , |

Psykisk arbejdsmiljø på det socialpædagogiske område

Projektet har gennemført et litteratur-review over tilgængelig international forskning samt nordiske forskningsrapporter med fokus på psykisk arbejdsmiljø ved socialpædagogisk arbejde. Læs her

Tagget |

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet på LO-området

Projektets mål er at anvise konkrete handlinger, som indenfor rammerne af samarbejdssystemet på danske virksomheder og offentlige arbejdspladser kan forebygge nedslidning, sygefravær og udstødning fra arbejdsmarkedet forårsaget af et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Læs her

Tagget , |

Overenskomster og arbejdsmiljø

Danske Regioner, KTO, FOA, AC og Sundhedskartellet sætter fokus på arbejdsmiljøelementerne i OK 2008. Læs her

Tagget , , , |

Mestring af aggressiv patientadfærd på Sct. Hans

Aggressiv patientadfærd er et vilkår i arbejdet på Psykiatrisk Center Sct. Hans. TeamArbejdsliv har været med til at sætte fokus på individuel og kollektiv mestring af dette vilkår. Læs her

Tagget , , , |

Forandring med social kapital og relationel koordinering på Munkehatten

”Det har været en fornøjelse at være med i både kaos og ikke-kaos. Det her projekt er i den grad grunden til, at vi er nået så langt, som vi er. Vi har nået det, der ellers tager 4 år, på kun 2 år.” (Rehabiliteringsleder Annette B. Larsen, chef på Munkehatten) Læs her

Tagget , |

Nyt projekt om relationel koordinering og rehabilitering i ældreplejen

TeamArbejdsliv har netop fået bevilget 2 mio. kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til et projekt, som handler om, hvilken betydning det har for arbejdsmiljøet, når kommuner landet over i disse år indfører hverdagsrehabilitering i ældreplejen. Stagnerende budgetter kombineret med et stigende antal … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , , |

Støj i fritidsordninger kan reduceres – til glæde for voksne og børn

Det kan lade sig gøre at reducere den støjbelastning, som er et stort arbejdsmiljøproblem i fritidsordninger. Det viser et projekt, som TeamArbejdsliv sammen med Akustik ApS har gennemført for Københavns Kommune. En indsats omfattende både pædagogiske, organisatoriske og bygningsmæssige forhold … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Mød os på AM-2011 til november

Når Arbejdsmiljøkonferencen 2011 løber af staben den 7. og 8. november 2011 møder TeamArbejdsliv talstærkt op som aktive deltagere og workshopansvarlige. TeamArbejdslivs bidrag til de valgfrie workshops Tillidsrepræsentanters arbejdsmiljø og arbejdsvilkår i et dansk og europæisk perspektiv Søren Viemose, Forhandlingsrådgiver, … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , |

Vejledning om arbejdsmiljø på trafikstyringscentraler

TeamArbejdsliv gennemførte for BAR – Transport og Engros en udredning af eksisterende praksiserfaringer og viden om arbejdsmiljøet knyttet til arbejde med trafikregulering (overvågning og fjernstyring) af jernbanedrift. Udredningen omfattede også en kortlægning af omfanget og karakteren af denne type arbejde indenfor dansk jernbane- og metrodrift. Læs her

Tagget , , |

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Teamarbejdsliv er nu autoriseret arbejdsmiljørådgiver TeamArbejdsliv er af Arbejdstilsynet autoriseret som emnearbejdsmiljørådgiver på det psykosociale område. Det betyder, at vi er godkendt til at bistå virksomheder med rådgivning og gennemførsel af undersøgelser om forebyggelse og løsning af psykosociale arbejdsmiljøproblemer. Vi … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , , , , |

Penge til arbejdspladsudvikling

15 mio. kr. skal fordeles inden 31. december 2011 Vidste du, at offentlige arbejdspladser og selvejende institutioner kan søge penge til udvikling af arbejdspladsen og forbedring af arbejdsmiljøet? Puljen administreres af Arbejdstilsynet og udløber med udgangen af 2011! Pengene (i … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , , , |

Evaluering af hjemmeside om trivsel – BAR Bygge & Anlæg

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har udarbejdet en selvstændig hjemmeside om trivsel i bygge & anlægs branchen (www.trivsel.bar-ba.dk). Siden handler om samarbejde & trivsel og psykisk arbejdsmiljø i byggeriet. TeamArbejdsliv har gennemført en mindre evaluering af hjemmesiden ved hjælp af … Læs her

Tagget , , |

Opærksomhed på arbejdsmiljø i sygeplejerskers arbejde

Dansk Sygeplejeråd bad TeamArbejdsliv om at undersøge, hvordan arbejdsmiljø er til stede, når sygeplejersker eksperimenterer med og reflekterer over arbejdet. Læs her

Tagget , , , , |

Trivselsundersøgelse Lynettefællesskabet

Lynettefællesskabet I/S fik i 2010 gennemført en omfattende undersøgelse af medarbejdernes trivsel. Læs her

Tagget , , , |

Fra belastning til berigelse – bedre psykisk arbejdsmiljø gennem fælles faglighed

Tesen for dette projekt var, at hvis man styrker den fælles faglige indsats og har fokus på kerneopgaven, så vil man få et bedre arbejdsmiljø, når der er tale om socialpædagogisk arbejde. Læs her

Tagget , , , |