Indlæg i kategorien psykisk arbejdsmiljø

Notat om trivselsmålinger

For Samarbejdssekretariatet i Staten udarbejdedes et notat om trivselsmålinger og trivselsprocesser med henblik på uddannelse af medlemmer af de statslige samarbejdsudvalg. Læs her

Tagget , , , |

Psykisk arbejdsmiljø hos medlemmer af FTF

TeamArbejdsliv kortlægger for FTF det psykiske arbejdsmiljø ved 21 medlemsorganisationer. Læs her

Tagget , , , , |

Nyt fra støjprojektet ‘Plads til alle’

Støjprojektet Plads til alle – et projekt omkring støj i Københavnske daginstitutioner – har sat fokus på, hvor stor en betydning akustik har for ansatte og børn i skoler og daginstitutioner. Det er der kommet to artikler ud af og … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , |

Relationers betydning for trivsel og forandring

Dacapos brug af kompleksitetsteori og direkte involverende metoder som fx teater skabte en unik indsigt i, hvad der sker mellem mennesker og hvordan det skaber ”hverdagen” og dermed det psykiske arbejdsmiljø. Læs her

Tagget , , |

VIPS – Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø

Dette projekt fulgte 14 forskellige arbejdspladsers initiativer for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Det blev baggrunden for at introducere begrebet social kapital, først beskrevet i bogen: Arbejdets Kerne. Læs her

Tagget , , , |

Evaluering af stresspolitikken i Røde Kors

Evaluering af Røde Kors’ stresspolitik med henblik på justeringer og øget indsats på det stressforebyggende arbejde. Læs her

Tagget , , |

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø

Hvilke forhold er væsentlige for et godt og vellykket APV-forløb om det psykiske arbejdsmiljø? Læs her

Tagget , |

Psykisk arbejdsmiljø i en faglig organisation

Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø i Jordbrugsakademikernes og Dyrlægernes sekretariat. På baggrund af en række interview udarbejdedes en rapport om det psykiske arbejdsmiljø. Læs her

Tagget |

Metoder til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø og APV

For Arbejdstilsynet etableredes et udviklings- og forskningsprojekt om metoder i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø i APV-sammenhæng med henblik på at vurdere og udvikle mere effektive APV-forløb på det psykiske arbejdsmiljøområde. Læs her

Tagget , |

Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i DSB

Samarbejde mellem ledelse og fagforeningen om at udvikle det psykiske arbejdsmiljø i DSB gennem inddragelse af medarbejdere, ledere, tillidsrepræsentanter og HR. Læs her

Tagget , |

AMICA – Arbejdsmiljøløsninger i callcentre drevet af benchmark og videndeling i netværk

TeamArbejdsliv har stået i spidsen for et 3-årigt forskningsprojekt, hvor en række offentlige og private virksomheder afprøvede benchmark og videndeling i netværk som metode til at skabe bedre arbejdsmiljø i deres kundecentre. Læs her

Tagget , , |

Dialog på arbejde (DiPA)

Dialog på Arbejde er et er et spørgeskemabaseret værktøj om trivsel, som både giver den enkelte respondent en personlig tilbagemelding og en samlet tilbagemelding for hele organisationen. Læs her

Tagget , , |

Karen Albertsen

De fleste af os tilbringer en stor del af vores voksne liv med at arbejde. Jeg har i mange år været optaget af, hvordan man kan gøre den del af tilværelsen gladere, sundere og mere meningsfuld. Jeg er overbevist om, … Læs her

Tagget , , , , |

Procesfacilitering

TeamArbejdsliv udarbejder og faciliterer procesforløb, som hjælper din virksomhed med at sætte jeres kernepunkter på dagsordenen. Det kan være, at I ønsker at arbejde systematisk med social kapital eller gerne vil arbejde struktureret med det psykiske arbejdsmiljø? Eller I har … Læs her

Tagget , , , , |

Ny artikel om ‘kollektiv efficacy’

Karen Albertsen er medforfatter på en ny artikel omkring kollektiv efficacy: Jensen, J. N. et al. “Does collective efficacy moderate the associations between physical work load and intention to leave or sickness absence?” i Journal of Advanced Nursing, maj 2011. … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , |