Indlæg i kategorien relationel koordinering

TeamArbejdsliv med i bestyrelsen for det internationale netværk RCRC

Karen Albertsen er udpeget som medlem af bestyrelsen for Relational Coordination Research Collaborative (RCRC). Dermed udbygger og konsoliderer TeamArbejdsliv sit mangeårige samarbejde med professor Jody Hoffer Gittell og resten af RCRC-netværket. Bestyrelsen skal rådgive og fastholde fokus på RCRC netværkets … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Stærke relationer er nøglen til at udvikle organisationer

Relationer er organisationers grundstof. Udfordringer i relationer internt eller mellem teams kan forhindre organisationer i at indfri det potentiale, medarbejdernes kompetencer tilsammen udgør. I TeamArbejdsliv hjælper vi med at kortlægge relationer omkring vigtige arbejdsprocesser – og vi gennemfører specifikke indsatser, … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Rapport om inklusion i daginstitutioner – mellem pædagogik og arbejdsmiljø

Forskere fra Teamarbejdsliv og Århus Universitet har udarbejdet en rapport om inklusion på daginstitutionsområdet baseret på resultater fra et forskningsprojekt finansieret af BUPL. Du kan læse mere om projektet her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , , |

Inklusion i daginstitutioner – mellem pædagogik og arbejdsmiljø

TeamArbejdsliv har i samarbejde med Århus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik gennemført et forskningsprojekt om inklusion på daginstitutionsområdet Læs her

Tagget , , , |

Procesbistand til Relationel Koordinering

En kvantitativ måling af den relationelle koordinering på en arbejdsplads giver et detaljeret grundlag for efterfølgende at tilrettelægge en specifik og målrettet indsats. Målingen giver indsigt i, hvilke relationer mellem teams, funktionsgrupper eller enkeltpersoner, der er velfungerende og hvilke, der … Læs her

Tagget |

Opgaver om Relationel Koordinering

TeamArbejdsliv arbejder med relationel koordinering både i forskningsprojekter og i udviklingsforløb i organisationer. Derudover holder vi oplæg og workshops om Relationel Koordinering både på arbejdspladser og på konferencer og seminarer. Forskningsprojekt ReKoHveR: Relationel Koordinering i hverdagsrehabilitering Forskningsprojektet ReKoHveR involverede hjemmeplejen … Læs her

Tagget |

Dialogbaseret kortlægning

Dialog er ofte den enkleste og mest direkte vej til forandring. Vi bruger dialogbaserede metoder til at kortlægge den relationelle koordinering mellem forskellige grupper eller enheder på en arbejdsplads, og vi arbejder målrettet med forbedringer og udviklingsindsatser. Vi sætter fokus … Læs her

Tagget |

Hvad er Relationel Koordinering

Har din organisation brug for at styrke samarbejdet på tværs? For at udvikle de professionelle relationer og kommunikationen omkring den daglige drift? Så kan arbejde med den relationelle koordinering være en vej, som samtidig giver højere trivsel, større effektivitet og … Læs her

Tagget |

Relationel Koordinering

Har din organisation brug for højere trivsel, større effektivitet og bedre kvalitet i ydelserne? Det kan I få ved at styrke samarbejdet på tværs i organisationen og udvikle de professionelle relationer og kommunikationen omkring den daglige drift. Det gør I gennem at … Læs her

Tagget |

Måling af Relationel Koordinering

TeamArbejdsliv har i Danmark eneret på at udbyde RC-Analytics internetbaserede spørgeskema, RC Survey, og har oversat skemaet til dansk. Vi tilbyder nu målinger af den relationelle koordinering på danske arbejdsplader gennem et internetbaseret spørgeskema. Den relationelle koordinering måles gennem syv spørgsmål om … Læs her

Tagget , |

REKOHVER: Relationel Koordinering i hverdagsrehabilitering

REKOHVER var et forsknings- og udviklingsprojekt finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Projektet undersøgte, hvad det betyder for arbejdsmiljøet, at mange kommuner landet over i disse år gennemfører indsatser for at styrke rehabiliteringen af ældre borgere i deres eget hjem. Læs her

Tagget , , , |

Animation om relationel koordinering

TeamArbejdsliv har i samarbejde med BAR-SoSu og Jens Vox produceret en lille video om relationel koordinering i ældreplejen. Link til animationen

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Animation om relationel koordinering

TeamArbejdsliv har i samarbejde med BAR-SoSu og Jens Vox produceret en lille video om relationel koordinering i ældreplejen. Link til animation

Tagget |

Konference om Relationel Koordinering i praksis

Kom og hør oplæg ved Jody Hoffer Gittell og deltage i workshops om emnet. TeamArbejdsliv bidrager med to workshops på konferencen, som er arrangeret af Generator og afholdes den 12. maj på Odense Kongrescenter. Link til konferencen    

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Forsknings Colloquium om relationel koordinering

Inger-Marie Wiegmann og Karen Albertsen fra TeamArbejdsliv deltog i juni måned 2013 i det første Spring Research Colloquium om  måling og udvikling af relationel koordinering afholdt på Braindeis  Universitet. Temaet var: Advancing the Science of Measurement, Improvement and Evaluation: Innovations … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget |

TeamArbejdsliv med i Advisory Commitee i relationel koordinering

Karen Albertsen fra TeamArbejdsliv er inviteret medlem i Advisory Committe for forskning i relationel koordinering tilknyttet Relational Coordination Research Collaborative (RCRC) på Brandeis Universitet. Komiteen skal rådgive ansatte og ledere i forsknings- og praksisnetværket RCRC til opstilling af strategiske, forskningsrelaterede mål, aktiviteter og forandringsinitiativer med … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

Roundtable konference om relationel koordinering i New Hampshire

Delresultater fra projekt REKOHVER (Relationel Koordinering i Hverdagsrehabilitering) er blevet præsenteret på en roundtable konference afholdt af The Relational Coordination Research Collaborative. Se præsentationer og video-interviews fra konferencen her: http://rcrc.brandeis.edu/roundtable-webinars/roundtable_media2012.html

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Konference om hverdagsrehabilitering

TeamArbejdsliv afholder sammen med Type2Dialog og Professionshøjskolen Metropol en konference om hverdagsrehabilitering på ældreområdet for medarbejdere og ledere i kommunerne. På konferencen, som afholdes i København den 19. november og i Odense den 6. december præsenterer vi foreløbige resultater fra forskningsprojektet ReKoHveR … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

Ny bog om Sund sygehusledelse

Karen Albertsen og Hans Hvenegaard er sammen med Dorte Jeppesen forfattere til et kapitel: ”Samarbejde om kerneopgaven” i ny antologi om ledelsesudfordringer i sygehusvæsnet. Kapitlet beskriver hvordan et bedre samarbejde mellem faggrupperne – på tværs af diagnoser – kan sætte … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

Forandring med social kapital og relationel koordinering på Munkehatten

”Det har været en fornøjelse at være med i både kaos og ikke-kaos. Det her projekt er i den grad grunden til, at vi er nået så langt, som vi er. Vi har nået det, der ellers tager 4 år, på kun 2 år.” (Rehabiliteringsleder Annette B. Larsen, chef på Munkehatten) Læs her

Tagget , |

Nyt projekt om relationel koordinering og rehabilitering i ældreplejen

TeamArbejdsliv har netop fået bevilget 2 mio. kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til et projekt, som handler om, hvilken betydning det har for arbejdsmiljøet, når kommuner landet over i disse år indfører hverdagsrehabilitering i ældreplejen. Stagnerende budgetter kombineret med et stigende antal … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , , |

Hverdagsrehabilitering – klar til næste udfordring?

Deltag i en dynamisk konference, som kombinerer forskning og praksis fra ind- og udland. Nyborg 7. november eller København 10. november 2011. Danmarks største konference om hverdagsrehabilitering arrangeret af Metropol, Type2dialog og TeamArbejdsliv. Hvordan sikrer vi en effektiv og succesfuld … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Karen Albertsen

De fleste af os tilbringer en stor del af vores voksne liv med at arbejde. Jeg har i mange år været optaget af, hvordan man kan gøre den del af tilværelsen gladere, sundere og mere meningsfuld. Jeg er overbevist om, … Læs her

Tagget , , , , |

Forskning

TeamArbejdsliv har som privat forskningsaktør gennemført og deltaget i en lang række arbejdsmiljøforskningsprojekter. Vores forskningsprojekter er ofte finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden, og har fokus på temaerne: Sociale relationer på arbejdspladsen – social kapital og relationel koordinering Arbejdsmiljøarbejde og sikkerhedskultur på små og mellemstore … Læs her

Tagget , |