Indlæg i kategorien social kapital

Social Kapital på Spil

Slagelse Kommune sender ikke de ansatte på kursus i social kapital. Kommunen har i stedet udviklet et læringspil sammen med TeamArbejdsliv og Communicate2innovate. Læs her

Tagget |

Rapport om inklusion i daginstitutioner – mellem pædagogik og arbejdsmiljø

Forskere fra Teamarbejdsliv og Århus Universitet har udarbejdet en rapport om inklusion på daginstitutionsområdet baseret på resultater fra et forskningsprojekt finansieret af BUPL. Du kan læse mere om projektet her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , , |

Inklusion i daginstitutioner – mellem pædagogik og arbejdsmiljø

TeamArbejdsliv har i samarbejde med Århus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik gennemført et forskningsprojekt om inklusion på daginstitutionsområdet Læs her

Tagget , , , |

REKOHVER: Relationel Koordinering i hverdagsrehabilitering

REKOHVER var et forsknings- og udviklingsprojekt finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Projektet undersøgte, hvad det betyder for arbejdsmiljøet, at mange kommuner landet over i disse år gennemfører indsatser for at styrke rehabiliteringen af ældre borgere i deres eget hjem. Læs her

Tagget , , , |

Social kapital på Amager og Hvidovre Hospitaler

Kursus for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere om social kapital
Læs her

Tagget , |

Artikel om social kapital på skibe

Sisse Grøn er forfatter på en artikel om tre former for social kapital i multikulturelle teams. Atiklen undersøger tre former for social kapital; den samlende, den brobyggende og den forbindende sociale kapital, ud fra etnografiske feltarbejder på fem skibe i … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Mestring af aggressiv patientadfærd på Sct. Hans

Aggressiv patientadfærd er et vilkår i arbejdet på Psykiatrisk Center Sct. Hans. TeamArbejdsliv har været med til at sætte fokus på individuel og kollektiv mestring af dette vilkår. Læs her

Tagget , , , |

Nyt projekt om relationel koordinering og rehabilitering i ældreplejen

TeamArbejdsliv har netop fået bevilget 2 mio. kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til et projekt, som handler om, hvilken betydning det har for arbejdsmiljøet, når kommuner landet over i disse år indfører hverdagsrehabilitering i ældreplejen. Stagnerende budgetter kombineret med et stigende antal … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , , |

Notat om trivselsmålinger

For Samarbejdssekretariatet i Staten udarbejdedes et notat om trivselsmålinger og trivselsprocesser med henblik på uddannelse af medlemmer af de statslige samarbejdsudvalg. Læs her

Tagget , , , |

VIPS – Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø

Dette projekt fulgte 14 forskellige arbejdspladsers initiativer for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Det blev baggrunden for at introducere begrebet social kapital, først beskrevet i bogen: Arbejdets Kerne. Læs her

Tagget , , , |

Metodeudvikling til arbejde med Social Kapital

For Branchearbejdsmiljørådet for Social & Sundhed (BAR SoSu) gennemførtes et projekt om metodeudvikling til arbejdet med social kapital i en kommune og på et hospital. Læs her

Tagget , , |

Social kapital

– kan måles og udvikles Social kapital er ikke noget man indfører i en virksomhed. Virksomheden har allerede en social kapital, og den kan være høj eller lav. Synliggørelse af den sociale kapital i virksomheden er det første skridt, hvis … Læs her

Tagget , , , , |

Procesfacilitering

TeamArbejdsliv udarbejder og faciliterer procesforløb, som hjælper din virksomhed med at sætte jeres kernepunkter på dagsordenen. Det kan være, at I ønsker at arbejde systematisk med social kapital eller gerne vil arbejde struktureret med det psykiske arbejdsmiljø? Eller I har … Læs her

Tagget , , , , |