Indlæg i kategorien trivsel

Styrket trivsel og tværfagligt samarbejde i en omstillingstid

Store forandringer udfordrer medarbejdernes trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. Ved at give tid til fælles drøftelser og sætte fokus på kerneopgaven, være lydhør over for medarbejdernes bekymringer og ønsker og inddrage dem i tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet kan belastningen ved forandringerne begrænses. Læs her

Tagget , |

Ny artikel om brugen af trivselsmålinger

Hans Jørgen Limborg er medforfatter på artiklen: Trivselsmålinger – med mod, mening og handling i Personalechefer i Danmarks magasin HR Guide, nr. 4 august 2011. Gængse trivselsmålinger har en tendens til at opsamle en række generelle problemstillinger uden at gå … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

Penge til arbejdspladsudvikling

15 mio. kr. skal fordeles inden 31. december 2011 Vidste du, at offentlige arbejdspladser og selvejende institutioner kan søge penge til udvikling af arbejdspladsen og forbedring af arbejdsmiljøet? Puljen administreres af Arbejdstilsynet og udløber med udgangen af 2011! Pengene (i … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , , , |

Evaluering af hjemmeside om trivsel – BAR Bygge & Anlæg

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har udarbejdet en selvstændig hjemmeside om trivsel i bygge & anlægs branchen (www.trivsel.bar-ba.dk). Siden handler om samarbejde & trivsel og psykisk arbejdsmiljø i byggeriet. TeamArbejdsliv har gennemført en mindre evaluering af hjemmesiden ved hjælp af … Læs her

Tagget , , |

Opærksomhed på arbejdsmiljø i sygeplejerskers arbejde

Dansk Sygeplejeråd bad TeamArbejdsliv om at undersøge, hvordan arbejdsmiljø er til stede, når sygeplejersker eksperimenterer med og reflekterer over arbejdet. Læs her

Tagget , , , , |

Trivselsundersøgelse Lynettefællesskabet

Lynettefællesskabet I/S fik i 2010 gennemført en omfattende undersøgelse af medarbejdernes trivsel. Læs her

Tagget , , , |

Fra belastning til berigelse – bedre psykisk arbejdsmiljø gennem fælles faglighed

Tesen for dette projekt var, at hvis man styrker den fælles faglige indsats og har fokus på kerneopgaven, så vil man få et bedre arbejdsmiljø, når der er tale om socialpædagogisk arbejde. Læs her

Tagget , , , |

Psykisk arbejdsmiljø hos medlemmer af FTF

TeamArbejdsliv kortlægger for FTF det psykiske arbejdsmiljø ved 21 medlemsorganisationer. Læs her

Tagget , , , , |

Relationers betydning for trivsel og forandring

Dacapos brug af kompleksitetsteori og direkte involverende metoder som fx teater skabte en unik indsigt i, hvad der sker mellem mennesker og hvordan det skaber ”hverdagen” og dermed det psykiske arbejdsmiljø. Læs her

Tagget , , |

Støjprojektet ‘Plads til alle’

Støjbelastning er et udbredt arbejdsmiljøproblem i skolefritidsordninger. TeamArbejdsliv har ledet et projekt, hvor tre fritidsordninger i Københavns Kommune gennem en omfattende indsats har fået forbedret lydmiljøet og derigennem både reduceret støjbelastningen og forbedret kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Læs her

Tagget , |

Engagement og mistillid

I folkeskolen er der stadigt flere dokumentationskrav, som skal sikre kvaliteten af undervisningen. Forskningsprojektet undersøgte, hvad konsekvenserne af dokumentationskravene er for lærere og ledelse på skolerne, og hvorvidt der er en sammenhæng med skolens sociale kapital. Læs her

Tagget , , |

Social kapital

– kan måles og udvikles Social kapital er ikke noget man indfører i en virksomhed. Virksomheden har allerede en social kapital, og den kan være høj eller lav. Synliggørelse af den sociale kapital i virksomheden er det første skridt, hvis … Læs her

Tagget , , , , |