TeamArbejdsliv søger evalueringskonsulent

OPSLAG:

TeamArbejdsliv søger evalueringskonsulent

TeamArbejdsliv løser opgaver inden for arbejdsmiljø, herunder især psykisk arbejdsmiljø, trivsel, relationel koordinering og social kapital. Vi evaluerer og udreder, har forsknings- og udviklingsprojekter, vi er virksomhedskonsulenter og er autoriseret arbejdsmiljørådgiver på det psyko-sociale område.

Vores mission er at bidrage til, at medarbejdere og ledere trives og udvikles på deres arbejde gennem udvikling af sunde, effektive og kvalitetsskabende arbejdspladser.

Vi ønsker at styrke vores kompetencer inden for evaluering og udredning og søger derfor en ny medarbejder.

Vi søger en medarbejder, som har et godt kendskab til nyere evalueringsteori og har erfaring med at gennemføre evalueringer og udredninger i praksis. Motivation og læring er centralt i en forståelse af, hvorfor indsatser enten virker eller ikke virker og et teoretisk og praktisk kendskab til de to begreber er derfor en fordel.

Du har kendskab til nyere danske og internationale diskussioner om evalueringsteori og evalueringsformer. Du kan bidrage til at opstille en programteori og en forandringslogik og udarbejde en plan for dataindsamling, når vi udarbejder tilbud. Du kender også til teorier om og praktiske forståelser af virkemidler. Det er en fordel, hvis du derudover har erfaringer inden for arbejdsmiljø og arbejdsliv.

Du har erfaring med kvalitative metoder og analyse af komplekse kvalitative datamaterialer og du har erfaring med kvantitative metoder i form af at kunne udarbejde et spørgeskema, gennemføre dataindsamling og analysere et kvantitativt datamateriale. Kendskab til metodetriangulering mellem kvalitative og kvantitative data vil være en fordel.

Vi lægger vægt på at vores medarbejdere kan arbejde bredt i virksomheden. Hvis du ikke helt har tabt pusten, kunne vi også godt tænke os, at du engang imellem har lyst til at komme ud som virksomhedskonsulent, holde et oplæg eller deltage i et forskningsprojekt.

Du kan arbejde selvstændigt, men er også indstillet på at arbejde tæt sammen med dine nye kolleger.

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og har minimum 5 års erfaring på arbejdsmarkedet. Nyuddannede uden forudgående erhvervserfaring vil ikke blive taget i betragtning.

Stillingen er på fuld tid og med forventet ansættelse 1. maj 2014. Lønnen følger vores interne lønaftale, der som udgangspunkt lægger sig op ad DJØF-overenskomsten med staten.

Ansøgning skal inden d. 15. marts 2014 sendes til kontakt@teamarbejdsliv.dk. Yderlige oplysninger vedrørende stillingerne til Flemming Pedersen eller Hans Jørgen Limborg på telefon 3834 5034.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i slutningen af marts måned.

Om TeamArbejdsliv
TeamArbejdsliv består af 11 faste medarbejdere med forskellig akademisk baggrund, 1 praktikant og et varierende antal studentermedhjælpere.

Vi har en spændende og travl hverdag i et godt socialt miljø, hvor engagement både er en forudsætning og et resultat.

Der er mulighed for på sigt at blive en del af partnerkredsen, som aktuelt består af fem.

Kategorier: Nyheder. Permalink.

Der er lukket for kommentarer.