Temadag og ny rapport om arbejdsulykker fra Arbejdsmiljørådet

Arbejdsmiljørådet (AMR) afholder fredag den 20. maj 2016 en temadag om arbejdsulykker. Temadagen sætter blandt andet fokus på hvordan der kan bygges bro mellem forskning og praksis.

Flemming Pedersen fra TeamArbejdsliv deltager som oplægsholder og debattør.

Baggrunden for konferencen er en ny rapport om arbejdsulykker og forebyggelse, som AMR offentliggjorde den 3. maj 2016. Gennem fem forskellige artikler sættes der fokus på forskellige aspekter og problematikker vedrørende arbejdsulykker og deres forebyggelse.

I artikel 3 sættes der fokus på forholdet mellem positive arbejdsmiljøfaktorer og forebyggelse af arbejdsulykker. Erfaringerne fra to arbejdspladser viser, at de positive faktorer kan være et vigtigt supplement til det velkendte princip om at minimere risikofaktorer, når arbejdsulykker skal forebygges. Karen Albertsen fra TeamArbejdsliv er interviewet om arbejdspladsen Bostedet Lyngdal.

I artikel 4 ’Erfaringer fra byggeriets handleplan mod alvorlige arbejdsulykker’ belyser Flemming Pedersen handleplansarbejdet og de foreløbige erfaringer med handleplanens forskellige indsatser.

Link til program for temadagen

Link til rapporten

Kategorier: Nyheder. Permalink.

Der er lukket for kommentarer.