Konferencefacilitering

TeamArbejdsliv har faciliteret flere konferencer om arbejdsmiljø – f.eks. om trivsel for Kooperationen i 2011, Arbejdsmiljørådets uddeling af arbejdsmiljøprisen i 2009 og 2010, stresskonference for Personalepolitisk Forum i 2005 m.fl. Derudover har vi fra 2006 – 2009 bidraget til planlægning og afvikling af den årlige Arbejdslivskonference på LO-skolen.

Vores bidrag består i, at vi i samarbejde med jer strukturerer og faciliterer et program, som både er underholdende, lærerigt og produktivt. Ved at vælge fagkompetente facilitatorer sikres, at det faglige indhold forbliver nærværende på hele dagen, og at inspirationer på selve dagen kobles til erfaringer fra feltet generelt.

Der er lukket for kommentarer.