Oplæg og temadage

TeamArbejdsliv holder oplæg om den seneste viden indenfor arbejdsmiljø, blandt andet social kapital, relationel koordinering, 3. generations APV, arbejdsmiljø i små virksomheder m.m.

Vi lægger i vores oplæg vægt på kombinationen af at udbrede ny viden og at inddrage deltagernes egne erfaringer. På den måde bliver oplægget dynamisk, vedkommende og anvendeligt for deltagerne i deres hverdag.

Vi faciliterer også temadage, hvor et eller flere emner sættes på dagsordenen. F.eks. har vi holdt temadag om social kapital og mobning, APV og psykisk arbejdsmiljø, udvikling af spørgsmål til en målrettet trivselsmåling, stress m.m.

En temadag eller et kursus kan f.eks. løbe over 1, 1½ eller 2 dage, alt efter ambitionsniveauet og rammen for temadagen. Den kan f.eks. udgøre den årlige supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

En temadag kan f.eks. indeholde et introducerende teoretisk oplæg, som udstikker rammen for diskussionen, efterfulgt af gruppebaseret arbejde i forskellige former, hvor medarbejderne selv arbejder med problemstillinger, som de finder relevant. Vi har stor erfaring med at få problemstillinger frem i lyset og få prioriteret, hvad man ønsker at arbejde videre med, samt hvem der er ansvarlig for hvad i sidste ende.

Hvis der er ønske og behov, kan oplægget eller temadagen indgå i et længere forløb, hvor der også på sigt følges op på konklusioner og tiltag, som den nye viden måtte give anledning til.

Der er lukket for kommentarer.