Trivselsmålinger og APV

Trivselsmålinger
TeamArbejdsliv arbejder med at udføre trivselsmålinger, som både baserer sig på dialogmetode og spørgeskemaer. Ved at foretage et grundigt forarbejde forud for selve målingen, bliver trivselsmålingen vedkommende og anvendelig hos kunden bagefter, fordi kundens behov, ønsker og prioriteter er tænkt ind i målingen fra starten.

Vi prioriterer også at følge op på målingen efterfølgende, så konklusionerne bliver fortolket for kunden og et handlerum ridses op. I visse tilfælde bidrager vi desuden med selve opfølgningen, hvis der er behov for det.

Læs et eksempel på, hvordan man kan arbejde med trivselsmålinger i artiklen “Trivselsundersøgelser – med mod, mening og handling”.


Arbejdspladsvurdering

APV har siden sin fødsel i 1993 gennemgået en udvikling til det, TeamArbejdsliv i dag kalder Tredjegenerations APV. Ideen heri er, at APVen nu skal tænkes ind i virksomhedens generelle drift og udvikling i forhold til kerneydelsen, frem for at være et 3-årigt ritual, som den ellers risikerer at få karakter af. Læs også vores produktblad om Dialogbaseret APV.


Dialog på Arbejde

Dialog på Arbejde (DIPA) er et trivselsmålingssystem, som muliggør at respondenten får en personlig tilbagemelding på sin besvarelse straks efter besvarelsen. Det motiverer en høj svarprocent.

DIPA er blevet brugt til at måle tillidsrepræsentanters arbejdsmiljø i en række fagforbund. Systemet kan også bruges ift. arbejdsmiljørepræsentanter.

Systemet er baseret på en europæisk undersøgelse af tillidsrepræsentanters arbejdsmiljø (Dialogue at Work). Læs mere om udviklingen af DIPA

Der er lukket for kommentarer.