Relationel Koordinering

Har din organisation brug for højere trivsel, større effektivitet og bedre kvalitet i ydelserne? Det kan I få ved at styrke samarbejdet på tværs i organisationen og udvikle de professionelle relationer og kommunikationen omkring den daglige drift. Det gør I gennem at arbejde med Relationel Koordinering.

TeamArbejdsliv tilbyder tre måder at arbejde med den relationelle koordinering:

Begrebets Relationel Koordinering skyldes den amerikanske professor Jody Hoffer Gittel, der i sin forskning har vist, at bedre Relationel Koordinering hænger sammen med bedre trivsel, større effektivitet og bedre kvalitet i ydelserne. Der er gennemført forskning inden for en række forskellige sektorer.

Hvis du vil vide mere om hvad Relationel Koordinering er, kan du:

Du kan også se en oversigt over nogle af de opgaver, hvor TeamArbejdsliv har været involveret i at måle og/eller arbejde med at styrke den relationelle koordinering i en organisation.

 

Der er lukket for kommentarer.