Måling af Relationel Koordinering

TeamArbejdsliv har i Danmark eneret på at udbyde RC-Analytics internetbaserede spørgeskema, RC Survey, og har oversat skemaet til dansk. Vi tilbyder nu målinger af den relationelle koordinering på danske arbejdsplader gennem et internetbaseret spørgeskema.

Den relationelle koordinering måles gennem syv spørgsmål om fælles mål, fælles viden, gensidig respekt, og hyppig, rettidig, præcis, og problemløsende kommunikation. Spørgsmålene retter sig mod den centrale arbejdsproces, som I ønsker at undersøge, og spørgsmålene besvares af de personalegrupper, som arbejder sammen omkring denne arbejdsproces. Resultaterne af undersøgelsen bliver præsenteret i en rapport, som giver et detaljeret overblik over, hvor i organisationen I er udfordret på samarbejdsevnen, og hvilke af de syv dimensioner, I med fordel kan arbejde med at forbedre.

Resultaterne af målingen giver et godt udgangspunkt for at igangsætte af en målrettet forbedring af relationer og samarbejdsevne i forhold til opgaveløsningen i den daglige drift. Vi kan også tilbyde at være konsulenter på denne proces.

Hvis du ønsker at vide mere om kvantitativ måling af Relationel Koordinering, kan du hente en folder her. Du er også velkommen til at kontakte os.

 

Eva Thoft
Arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent
Mobil: +45 20 91 74 17
Mail: eth@teamarbejdsliv.dk

 

Der er lukket for kommentarer.