Henrik Ankerstjerne Eriksen

Henrik Ankerstjerne Eriksen

TeamArbejdslivs ekspert i psykisk arbejdsmiljø og relationel koordinering

Arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent
Cand. psyk. aut.
Medejer af TeamArbejdsliv ApS

Mail: hae@teamarbejdsliv.dk
Tlf.: 38 34 50 34
Mobil: 22 86 21 37

Jeg har arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og optimering af relationer på arbejdspladser i mange år og især på hospitaler. Jeg ser professionelle relationer som et middel og en forudsætning for løsning af virksomhedens kerneopgave. Relationer er et af vores vigtigste arbejdsredskaber. De skal vedligeholdes, videreudvikles (og til tider afvikles).

I mit arbejde fokuserer jeg på at udvikle gode arbejdsbetingelser med plads til den enkelte medarbejder og leder såvel som fællesskabet, kunden/brugeren og organisationen. Et godt psykisk arbejdsmiljø handler om at skabe betingelser for, at mennesker kan lykkes med deres arbejde, så organisationen løser den opgave, den er sat i verden for, til gavn for dem der i sidste instans skal bruge ydelserne.

Derfor må vi have en forståelse for behov og ønsker hos brugeren/patienten/kunden, dem arbejdspladsen er til for. Vi må have forståelse for organisationen og dens formål. Vi må forstå de arbejdsprocesser som udføres på arbejdspladsen og ikke mindst de levende mennesker som yder en indsats på arbejdspladsen. Trivsel opstår når der er et godt samspil mellem disse forhold på arbejdspladsen.

Kernekompetencer

  • Social kapital, relationel koordinering,
  • Stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø
  • Håndtering og forebyggelse af følelsesmæssige krav i arbejdet
  • Teamsamarbejde, driftsmålstyring, 5S og andre værktøjer fra LEAN værktøjskassen
  • Hospitaler og sundhedsvæsen
Kategorier: Ikke-kategoriseret. Permalink.

Der er lukket for kommentarer.