Videnskabelige artikler

Titel Årstal

Social capital and workplace bullying

2017

Long working hours and stroke among employees in the general workforce of Denmark.

2017

Fra arbejdsmiljøindsats til daglig praksis i små virksomheder

2016

Ressourcepersoner som virkemiddel – en analyse af otte forebyggelsesprojekter

2016

Long Working Hours and use of Psychotropic Medicine – a follow-up study with register linkage

2016

Når psykisk arbejdsmiljø handler om følelser – arbejdsvilkår når man arbejder med mennesker

2008

The working environment in small firms: Responses from owner-managers

2012

Risiko og forebyggelse i ‘det nye arbejdsliv’ set i et arbejdsmiljøperspektiv

2003

Psychosocial determinants of work to family conflicts among knowledge-workers with boundaryless work

2010

Deadlines at work and sleep quality. Cross-sectional and longitudinal findings among Danish knowledge workers

2012

The relationship between performance based self-esteem and self-reported work and health behaviors among Danish knowledge workers

2011

The mediating effects of work-life conflict between transformational leadership and healthcare workers’ job satisfaction and psychological well-being

2011

Frit valg som aflastning og belastning – Selvvalgt arbejdstid i døgnbemandet arbejde.

2011

Dokumentationskrav i folkeskolen – tidspres, krænkelse eller faglig udfordring.

2012

Work life balance among shift workers – Results from an intervention study about self-rostering.

2013

Implementation of self-rostering (the PRIO-project): effects on working hours, recovery, and health

2012

“Blue” social capital and work performance: anthropological fieldwork among crew members at four Danish international ships.

2013