Hvad er Relationel Koordinering

Har din organisation brug for at styrke samarbejdet på tværs? For at udvikle de professionelle relationer og kommunikationen omkring den daglige drift? Så kan arbejde med den relationelle koordinering være en vej, som samtidig giver højere trivsel, større effektivitet og bedre kvalitet i ydelserne.

Relationel Koordinering kan defineres som: ”koordinering af arbejdsrelationer gennem fælles mål, delt viden og gensidig respekt”. Relationerne bidrager til og understøttes samtidig af, at kommunikationen er tilpas hyppig, sker på de rigtige tidspunkter og er forståelig, præcis og problemløsende. Begrebets ophavskvinde, den amerikanske professor Jody Hoffer Gittel, har i sin forskning vist at bedre Relationel Koordinering hænger sammen med bedre trivsel, større effektivitet og bedre kvalitet i ydelserne. Der er gennemført forskning inden for en række forskellige sektorer.

Der kan opstå såvel positive som negative udviklingsspiraler i kommunikationen og i relationerne. Fælles mål, delt viden og gensidig respekt skaber mere hyppig, mere præcis og mere rettidig kommunikation, som igen bidrager til at styrke fælles mål, delt viden og gensidig respekt. Omvendt kan funktionsrettede mål, specialiseret viden og mangel på respekt bidrage til sporadisk, upræcis og dårlig timet kommunikation, som igen underbygger den manglende respekt.

Skema relationel koordinering

I TeamArbejdsliv har vi gennem flere år arbejdet med Relationel Koordinering både i forsknings- og udviklingsprojekter. Vi har bl.a. gennemført opgaver i hospitalssektoren, i psykiatrien, i den kommunale ældre- og hjemmepleje, og i luftfartssektoren. Vi arbejder både med kvantitative målinger, med dialogbaserede kortlægninger og med udviklingsforløb.

TeamArbejdsliv tilbyder tre måder at arbejde med den relationelle koordinering:

Ønsker du at læse mere uddybende om Relationel Koordinering, kan du finde en oversigt over nogle af de opgaver,  som TeamArbejdsliv har løst.

Du kan læse mere om det amerikanske udgangspunkt for at arbejde med Relationel Koordinering på følgende hjemmesider:

Relational Coordination Research Collaborative

RCRC blev etableret i 2011 af Jody Hoffer Gittel med det formål at udbrede kendskabet til og arbejdet med Relationel Koordinering. TeamArbejdsliv har været Organizational Partner i RCRC siden 2012. Du kan læse mere om RCRC på deres hjemmeside.

Relational Coordination Analytics

RCA er en selvstændig organisation, udsprunget af RCRC, og med specifik fokus på måling af Relationel Koordinering. RCA har udviklet og driver analyseværktøjet RC Survey, som TeamArbejdsliv har fået oversat til dansk, og har licens på at bruge i Danmark. Du kan læse mere om RCA på deres hjemmeside.

Der er lukket for kommentarer.