Procesfacilitering

TeamArbejdsliv udarbejder og faciliterer procesforløb, som hjælper din virksomhed med at sætte jeres kernepunkter på dagsordenen.

Det kan være, at I ønsker at arbejde systematisk med social kapital eller gerne vil arbejde struktureret med det psykiske arbejdsmiljø? Eller I har gennemført en APV-kortlægning og mangler støtte til at analysere resultaterne og udvikle relevante handleplaner? Måske skal I etablere ny teamstruktur? Eller I vil udvikle jeres teams ved at få kortlagt og gennemdiskuteret teammålene, handlerum og kompetencer? Eller noget helt andet?

I så fald kan TeamArbejdslivs konsulenter hjælpe med at skræddersy et forløb, som matcher jeres behov. Et forløb kunne f.eks. tage udgangspunkt i et forberedende møde, som opfølges af et seminar for den relevante medarbejdergruppe. For at sikre, at resultaterne af forløbet følges op og holdes fast, inkluderer vi typisk et eller flere opsamlingsmøder.

Vores mål er, at processen er relevant og nærværende for jer, så udkommet spiller sammen med jeres kerneopgave og den daglige drift i jeres virksomhed. Vi bruger simple metoder, som har vist sig at være effektive, tilgængelige og illustrative uden at være unødigt tekniske.

Der er lukket for kommentarer.