Indlæg i kategorien udredning

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt Journalistforbundets medlemmer

TeamArbejdsliv har kortlagt det psykiske arbejdsmiljø i en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Journalistforbund Læs her

Tagget |

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet på LO-området

Projektets mål er at anvise konkrete handlinger, som indenfor rammerne af samarbejdssystemet på danske virksomheder og offentlige arbejdspladser kan forebygge nedslidning, sygefravær og udstødning fra arbejdsmarkedet forårsaget af et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Læs her

Tagget , |

Heltid – deltid

TeamArbejdsliv genemførte for FOA, SHK, KL en kulturanalyse af, hvad der skaber omstændighederne for henholdsvis deltids- og heltidsjob Læs her

Tagget |

Overenskomster og arbejdsmiljø

Danske Regioner, KTO, FOA, AC og Sundhedskartellet sætter fokus på arbejdsmiljøelementerne i OK 2008. Læs her

Tagget , , , |

Vejledning om arbejdsmiljø på trafikstyringscentraler

TeamArbejdsliv gennemførte for BAR – Transport og Engros en udredning af eksisterende praksiserfaringer og viden om arbejdsmiljøet knyttet til arbejde med trafikregulering (overvågning og fjernstyring) af jernbanedrift. Udredningen omfattede også en kortlægning af omfanget og karakteren af denne type arbejde indenfor dansk jernbane- og metrodrift. Læs her

Tagget , , |

NEIRE: De nuværende og fremtidige vilkår for tillidsrepræsentanter i Europa

NEIRE er et europæisk projekt, der kortlægger de vilkår og udfordringer tillidsrepræsentanter oplever i Europa. Målet i den første fase var at udvikle en håndbog, der både viser ligheder og forskelle mellem tillidsrepræsentanternes vilkår, samt giver anbefalinger til, hvordan vilkårene kan forbedres. Læs her

Tagget , |

Evaluering af refusionsordning for arbejdsmiljørådgivning

TeamArbejdsliv har evalueret støtteordningen, hvor offentlige virksomheder kan opnå 50 procent tilskud til arbejdsmiljørådgivning. Læs her

Tagget , , |

Opærksomhed på arbejdsmiljø i sygeplejerskers arbejde

Dansk Sygeplejeråd bad TeamArbejdsliv om at undersøge, hvordan arbejdsmiljø er til stede, når sygeplejersker eksperimenterer med og reflekterer over arbejdet. Læs her

Tagget , , , , |

Psykisk arbejdsmiljø hos medlemmer af FTF

TeamArbejdsliv kortlægger for FTF det psykiske arbejdsmiljø ved 21 medlemsorganisationer. Læs her

Tagget , , , , |

Udredning om virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet

I de senere år har der været en stærkt stigende opmærksomhed på de virkemidler, som de forskellige aktører benytter sig af, når de ønsker at forbedre arbejdsmiljøet. TeamArbejdsliv har, ved udarbejdelse af en systematisk oversigt over virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet, placeret sig centralt i diskussionen om, hvad der virker, hvornår og hvorfor – og hvad der ikke virker. Læs her

Tagget , , |

Kortlægning af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og -organisering

Projektets overordnede mål var at få en større viden om den aktuelle status for arbejdsmiljøarbejdet i Regionens virksomheder. For herved bedre at kunne vurdere kommende udviklingsbehov i forhold til de lovgivningsmæssige krav og de personale- og arbejdsmiljøpolitiske udfordringer. Læs her

Tagget , |

Kvalitet af pleje og arbejdsmiljø blandt sygeplejersker

Litteraturstudie af sammenhængen mellem arbejdsmiljøfaktorer og kvaliteten af plejen. Overordnet konklusion er, at sygeplejerskers arbejdsvilkår har en betydning for kvaliteten af plejen. Læs her

Tagget |

Evaluering & udredning

TeamArbejdsliv har særlig erfaring med at evaluere projekter og indsatser inden for arbejdsliv og læring. Vi har f.eks. evalueret indsatser for Arbejdstilsynet, forebyggelsesfondsprojekter og Branchearbejdsmiljørådene. Vi har gennemført en kulturanalyse af deltid og heltid i omsorgsfag, kortlagt trivsel og arbejdsmiljø for organisationer … Læs her

Tagget , , , |