Social kapital

– kan måles og udvikles

Social kapital er ikke noget man indfører i en virksomhed. Virksomheden har allerede en social kapital, og den kan være høj eller lav.

Synliggørelse af den sociale kapital i virksomheden er det første skridt, hvis man skal arbejde bevidst med at vedligeholde og opbygge den sociale kapital.

TeamArbejdsliv tilbyder at gennemføre en kortlægning af den sociale kapital og en række andre faktorer, der har sammenhæng med en virksomheds sociale kapital.

Tilbagemeldingen sker i let forståelig form, hvor det vil være muligt at se den sociale kapital og de øvrige målte faktorer i forhold til fx et team, en afdeling og hele virksomheden. Det vil også være muligt at sammenholde fx afdelinger med hinanden.

TeamArbejdsliv kan i tilknytning til målingen tilbyde konsulenthjælp til at gennemføre forandringer i virksomheden. En række af ideerne til produktet stammer fra et projekt om Metodeudvikling til arbejde med social kapital.

Se det fulde produktblad for Social Kapital her.

Der er lukket for kommentarer.