Indlæg i kategorien konsulent

Udvikling af lederes psykiske arbejdsmiljø

APV handler ofte kun om medarbejderne – men hvad med ledernes eget arbejdsmiljø? TA har udviklet værktøjer for BUPL til ledere i dagtilbud og på skoler. Læs her

Tagget , |

Kampagne om NATARBEJDE

TeamArbejdsliv gennemførte i 2012 en natarbejdskampagne for KTO, Sundhedskartellet og Danske Regioner. Kampagnen omfattede bl.a. et inspirationskatalog, videoklip og en række temamøder, hvor formidlingen af lærerige eksempler om begrænsning af risiko og gener ved natarbejde var omdrejningspunktet. Læs her

Tagget |

Supervisionsforløb – Reden Århus

TeamArbejdsliv gennemførte supervision for ansatte i Reden Århus Læs her

Tagget |

Aikido konflikthåndtering på genbrugspladser

Projektet handlede om konfliktforebyggelse for kortuddannede med konfliktsituationer i jobbet. Projektet afprøvede en utraditionel tilgang baseret på den japanske kampkunst Aikido. I forløbet blev der arbejdet med den enkelte medarbejders relation til kunden og med indretning af arbejdspladsen og rutiner i arbejdet Læs her

Tagget , |

Trivselsprojekt i Billund Lufthavn

Her beskrives en nytænkende og medinddragende tilgang til trivselsundersøgelser, som Billund Lufthavn har gennemført med støtte fra TeamArbejdsliv og Dacapo A/S. En tilgang som retter sit fokus på de emner, der har mest betydning for medarbejderne. Læs her

Tagget , |

Udvikling og etablering af netværk om vidensbehov og vidensformidling om stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø i kommunerne

TeamArbejdsliv forestod for Videncenter for Arbejdsmiljø etablering og facilitering af et netværk om stress og trivsel for arbejdsmiljø- og HR-konsulenter i den kommunale sektor. Læs her

Tagget , |

Styrkelse af virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde

AMRs nye rolle er i fokus på en ny hjemmeside om konsekvenserne af ændringerne af arbejdsmiljølovens bestemmelse om samarbejde. Et projekt sat i luften af LO. Læs her

Tagget , |

Seminarer om fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Den nye arbejdsmiljølovgivning kalder på nye måder at anskue og håndtere arbejdsmiljøarbejdet lokalt på virksomheden. At kunne samarbejde om arbejdsmiljøet bliver helt centralt – både samarbejdet indenfor arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdet med alle øvrige interessenter. Læs her

Tagget , |

Teamudvikling i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

De fleste indsatser omkring team sker, når de etableres. Dette projekt havde til formål at styrke og videreudvikle team, som allerede havde fungeret i nogle år. Læs her

Tagget , |

Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i DSB

Samarbejde mellem ledelse og fagforeningen om at udvikle det psykiske arbejdsmiljø i DSB gennem inddragelse af medarbejdere, ledere, tillidsrepræsentanter og HR. Læs her

Tagget , |

Støjprojektet ‘Plads til alle’

Støjbelastning er et udbredt arbejdsmiljøproblem i skolefritidsordninger. TeamArbejdsliv har ledet et projekt, hvor tre fritidsordninger i Københavns Kommune gennem en omfattende indsats har fået forbedret lydmiljøet og derigennem både reduceret støjbelastningen og forbedret kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Læs her

Tagget , |

Helene Eriksen

Når mennesker mødes på arbejdspladser skabes synergi, arbejdsglæde og resultater – og af og til også gnidninger og modstand. Modstand kan opstå indefra, som konflikter medarbejdere imellem eller mellem ledere og medarbejdere. Modstand kan også opstå af påvirkninger udefra, fx … Læs her

Tagget , , , |

Hvad kan vi?

TeamArbejdsliv er et konsulentfirma, som er med i og bidrager til udviklingen af de nyeste strømninger inden for arbejdsmiljøområdet. Vi… tilbyder at måle den relationelle koordinering mellem faggrupper, som har en fælles kerneopgave – og efterfølgende gennemføre udviklingsforløb for arbejdspladsen udvikler trivselsundersøgelser, … Læs her

Tagget , , , |

Konsulentydelser

TeamArbejdsliv udfører mange typer konsulentydelser, blandt andet procesfacilitering, oplæg og temadage, trivselsmålinger, konferencefacilitering og skriftlig formidling af arbejdsmiljøviden. Vi sætter en ære i at udvikle og tilpasse ydelserne sammen med vores kunder frem for at have færdiglavede koncepter parat. Derfor har vi … Læs her

Tagget , , , , |