Hvad kan vi?

TeamArbejdsliv er et konsulentfirma, som er med i og bidrager til udviklingen af de nyeste strømninger inden for arbejdsmiljøområdet.

Vi…

  • tilbyder at måle den relationelle koordinering mellem faggrupper, som har en fælles kerneopgave – og efterfølgende gennemføre udviklingsforløb for arbejdspladsen
  • udvikler trivselsundersøgelser, som er tilpasset jobgruppers forskellige arbejdsindhold
  • sætter indhold i den årlige supplerende uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter
  • er med til at diskutere social kapital, relationel koordinering, velfærdsledelse og hverdagsrehabilitering.

Relationel koordinering
TeamArbejdsliv har i samarbejde med RCRC udviklet et værktøj til måling af relationel koordinering, som kan anvendes til at kortlægge styrken i samarbejdsrelationerne mellem forskellige faggrupper, der har en fælles kerneopgave.

Arbejdsmiljørådgivning
Vi er autoriserede arbejdsmiljørådgivere inden for psykisk arbejdsmiljø. Vi udfører arbejdsmiljørådgivning som forebyggelse og udvikling af din virksomhed og selvfølgelig også, hvis I har fået en reaktion fra Arbejdstilsynet.

Oplæg og processer
Vi holder foredrag og oplæg om aktuelle emner som social kapital, relationel koordinering, den nye arbejdsmiljøorganisation og tilpassede trivselsmålinger. Vi går gerne skridtet videre og er med til at gennemføre involverende processer til udvikling af jeres virksomhed.

Forskning
TeamArbejdsliv udfører dansk arbejdsmiljøforskning. Aktuelt forsker vi i, hvordan netværk blandt små virksomheder kan anvendes til at fremme arbejdsmiljøindsatsen og vi udfører en forskningsevaluering af byggeriets handleplan for at reducere antallet af ulykker (Knæk kurven).

Evaluering
Vi har gennemført en række større evalueringer inden for arbejdsmiljøområdet – alene og i samarbejde med andre. Fx har vi deltaget i at evaluere ordningen om Særlige Tilsyn og Dialogmøder med Bygherrer for Arbejdstilsynet. Vi er også evaluator på flere forebyggelsesfondsprojekter.

Der er lukket for kommentarer.