Procesbistand til Relationel Koordinering

En kvantitativ måling af den relationelle koordinering på en arbejdsplads giver et detaljeret grundlag for efterfølgende at tilrettelægge en specifik og målrettet indsats. Målingen giver indsigt i, hvilke relationer mellem teams, funktionsgrupper eller enkeltpersoner, der er velfungerende og hvilke, der med fordel kunne forbedres. Den giver også indsigt i, hvad det i særlig grad er for dimensioner i kommunikation eller relationer, der er brug for at styrke. Om der fx mangler videndeling på tværs, eller om problemet er, at kommunikationen er for upræcis, eller ikke er tilgængelig, når der er brug for den. Tilsammen skaber målingen et overblik over styrker og svagheder i samarbejdsrelationerne på tværs, som giver et unikt udgangspunkt for en skræddersyet og målrettet indsats.

Hvordan der specifikt skal sættes ind, afhænger helt af den aktuelle kontekst. Her kan mange forskellige redskaber og typer af indsatser komme i spil. Nogle steder kan der være brug for ændringer fx i mødestrukturen, eller form og indhold i møderne, andre steder kan det handle om at udvikle den gensidige forståelse og respekt for hinandens bidrag til opgaveløsningen, eller det kan handle om at udvikle IT-løsninger eller kompetencer til at bruge de eksisterende systemer effektivt i kommunikationen.

Vi tilpasser vores indsats efter de specifikke behov. Nogle gange kan arbejdspladsen selv arbejde videre ud fra de informationer, som en måling giver. Andre gange er der behov for sparring og evt. indsats udefra til at få sat gang i forandringsprocesserne. Vi diskuterer meget gerne, hvad der er brug for på din arbejdsplads.

 

Eva Thoft
Arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent
Mobil: +45 20 91 74 17
Mail: eth@teamarbejdsliv.dk

 

Der er lukket for kommentarer.