Indlæg i kategorien evaluering

Evaluering af AMO-reformen

Arbejdstilsynet har bestilt en kvalitativ evaluering af AMO-reformen hos TeamArbejdsliv og COWI Læs her

Tagget |

Evaluering af SPARK

TeamArbejdsliv gennemfører en evaluering af SPARK (psykisk arbejdsmiljø i kommuner) i perioden 2018-2020 Læs her

Tagget , |

Brugerundersøgelser for Arbejdstilsynet

TeamArbejdsliv og Epinion gennemfører fra 2019 til 2021 den årlige brugerundersøgelse med virksomheder som har fået et tilsyn Læs her

Tagget , |

Evaluering af ”Lærlingeprojektet – øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen”

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har som en del af handleplanen “Knæk Kurven” igangsat ”Lærlingeprojektet – øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen” på erhvervsskolerne. Teamarbejdsliv og COWI har evalueret indsatsen . Læs her

Tagget , , |

Litteraturstudie af arbejdsmiljøcertificeringsordningen

TeamArbejdsliv har for Arbejdstilsynet gennem et litteraturstudie undersøgt om arbejdsmiljøcertificering bidrager til et godt arbejdsmiljø, særlig psykisk arbejdsmiljø Læs her

Tagget , |

Evaluering af Det risikobaserede tilsyn på mellemlangt sigt

TeamArbejdsliv har sammen med COWI og for Arbejdstilsynet gennemført en evaluering at effekter på virksomheder 2 år efter de har haft et risikobaseret tilsyn hvor de fik mindst et påbud. Læs her

Tagget |

Evaluering af møder med små virksomheder

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har som en del af handleplanen “Knæk kurven igangsat møder for små virksomheder. Teamarbejdsliv har evalueret virksomhedernes udbytte. Læs her

Tagget |

Evaluering af KNÆK KURVEN

TeamArbejdsliv har sammen COWI fået bevilget et forskningsprojekt, som skal evaluere handleplanen for at nedbringe antallet af arbejdsulykker inden for byggeriet. Forskningsprojekt er bevilget af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Evalueringen skal blandt andet: Opstille programteorier for initiativerne i handleplanen. Evaluere de største enkeltindsatser … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Evaluering af en forstærket kontrol– og dialogindsats over for bygherrer

TeamArbejdsliv har for Arbejdstilsynet gennemført en evaluering af, brugen af dialog i indsatsen for at oplyse bygherrer om deres ansvar og pligter i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø i udførelsen af bygge- og anlægsprojekter. Læs her

Tagget |

Evaluering af dialog i det risikobaserede tilsyn

TeamArbejdsliv har for Arbejdstilsynet udført en evaluering af, om brugen af dialog i det risikobaserede tilsyn styrker virksomhedernes udbytte og fremmer virksomhedernes intentioner om at styrke deres arbejdsmiljøindsats Læs her

Tagget |

Evaluering af ’projekt RO’

Evaluering af ’projekt RO’ – et meditationsforløb for socialrådgivere i Kriminalforsorgen Læs her

Tagget |

Evaluering af det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium

TeamArbejdsliv har evalueret Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboraturium, som var et treårigt projekt, der havde til opgave at skabe udvikling på Erhvervsuddannelser, Akademiuddannelser og Professionhøjskoler i Hovedstaden Læs her

Tagget |

Evaluering af BAR BA møder

TeamArbejdsliv har evalueret møder for virksomheder som Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg arrangerede i forbindelse med indførelse af risikobaseret tilsyn Læs her

Tagget , , |

Udbud til evaluering af BARsystemet

TeamArbejdsliv hjælper Arbejdstilsynet med at udforme evaluering af BARsystemet Læs her

Tagget , |

Særlige tilsyn

TeamArbejdsliv har sammen med Grontmij evalueret en ny tilsynsform kaldet ‘Særlige Tilsyn’ udviklet af Arbejdstilsynet. Læs her

Tagget |

Evaluering af Ulykker på Landet for BAR Jord til Bord

Branchearbejdsmiljørådet for Jord til Bord har gennemført en kampagne om Ulykker i Landbruget, som Teamarbejdsliv har evalueret Læs her

Tagget , |

Evaluering af hjemmeside om trivsel – BAR Bygge & Anlæg

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har udarbejdet en selvstændig hjemmeside om trivsel i bygge & anlægs branchen (www.trivsel.bar-ba.dk). Siden handler om samarbejde & trivsel og psykisk arbejdsmiljø i byggeriet. TeamArbejdsliv har gennemført en mindre evaluering af hjemmesiden ved hjælp af … Læs her

Tagget , , |

Evaluering af informationsmaterialer fra BAR Bygge & Anlæg

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg udarbejder forskellige former for informationsmaterialer. TeamArbejdsliv har undersøgt kendskab og anvendelse blandt seks brancheområder. Læs her

Tagget , |

Evaluering af refusionsordning for arbejdsmiljørådgivning

TeamArbejdsliv har evalueret støtteordningen, hvor offentlige virksomheder kan opnå 50 procent tilskud til arbejdsmiljørådgivning. Læs her

Tagget , , |

Evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en konsulenttjeneste, som udfører opsøgende rådgivning i byggeriet. TeamArbejdsliv har evalueret tjenesten. Læs her

Tagget , , |

Evaluering af vejledninger om opmuringsarbejde

Branchevejledning om opmuringsarbejde er et resultat af en lang proces mellem parterne. TeamArbejdsliv har evalueret anvendelsen ude på byggepladserne. Læs her

Tagget , |

Fra belastning til berigelse – bedre psykisk arbejdsmiljø gennem fælles faglighed

Tesen for dette projekt var, at hvis man styrker den fælles faglige indsats og har fokus på kerneopgaven, så vil man få et bedre arbejdsmiljø, når der er tale om socialpædagogisk arbejde. Læs her

Tagget , , , |

Undervisningsmaterialer til Akademiuddannelsen i Arbejdsmiljø på LO-skolen

Udarbejdelse af undervisningsmateriale til Akademiuddannelsen i Arbejdsmiljø Læs her

Tagget , |

Relationers betydning for trivsel og forandring

Dacapos brug af kompleksitetsteori og direkte involverende metoder som fx teater skabte en unik indsigt i, hvad der sker mellem mennesker og hvordan det skaber ”hverdagen” og dermed det psykiske arbejdsmiljø. Læs her

Tagget , , |

Evaluering af Arbejdstilsynets dialogmøder med bygherrer

Arbejdstilsynet begyndte sidst i 2009 at afholde dialogmøder med bygherrer på et tidligt tidspunkt i udførelsesfasen. Målet var at skabe mere dialog om, hvordan byggeriet kunne udføres på en måde, som sikrer et godt arbejdsmiljø og færre egentlige hændelser. TeamArbejdsliv og Grontmij evaluerede det første halve års erfaringer med dialogmøder. Læs her

Tagget |