Dialogbaseret kortlægning

Dialog er ofte den enkleste og mest direkte vej til forandring. Vi bruger dialogbaserede metoder til at kortlægge den relationelle koordinering mellem forskellige grupper eller enheder på en arbejdsplads, og vi arbejder målrettet med forbedringer og udviklingsindsatser.

Vi sætter fokus på de centrale arbejdsprocesser i den daglige drift blandt andet gennem arbejdsprocesanalyser og fokuseret dialog om samarbejdet om opgaveløsningen. Vi tager udgangspunkt i de helt konkrete udfordringer og ønsker til forbedret samarbejde i den daglige drift, og muliggør en ærlig og ordentlig dialog om samarbejdsrelationernes karakter og kvalitet, der fastholder fokus på det professionelle samarbejde.

Hvis du ønsker at vide mere om vores dialogbaserede ydelser inden for Relationel Koordinering, kan du hente et produktblad her. Du kan se eksempler på opgaver her, og du er naturligvis også velkommen til at kontakte os.

Inger-Marie Wiegman
Partner og udviklingskonsulent
Mobil: +45 29 84 01 64
Mail: imw@teamarbejdsliv.dk

Der er lukket for kommentarer.