Indlæg i kategorien arbejdsmiljø

Trivsel i kontaktcentre

Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig Kontor & Administration har udarbejdet vejledningen ’Trivsel i kontaktcentre’ og afholdt to inspirationsmøder for ledere og tillidsrepræsentanter. Læs her

Tagget , |

Etablering af kolleganetværk i Arriva Danmark

Netværket skal opfange tidlige tegn på kolleger som mistrives, af private og/eller arbejdsrelaterede grunde, og gennem vejledning hjælpe dem videre til rette behandling inden det blev til sygemeldinger. Læs her

Tagget |

Evaluering af ”Lærlingeprojektet – øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen”

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har som en del af handleplanen “Knæk Kurven” igangsat ”Lærlingeprojektet – øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen” på erhvervsskolerne. Teamarbejdsliv og COWI har evalueret indsatsen . Læs her

Tagget , , |

Litteraturstudie af arbejdsmiljøcertificeringsordningen

TeamArbejdsliv har for Arbejdstilsynet gennem et litteraturstudie undersøgt om arbejdsmiljøcertificering bidrager til et godt arbejdsmiljø, særlig psykisk arbejdsmiljø Læs her

Tagget , |

Inklusion mellem arbejdsmiljø og pædagogik – pjece

”Inklusion mellem arbejdsmiljø og pædagogik” – pjece om resultaterne fra projektet Hvordan griber man det an, når arbejdsmiljøet udfordres af krav om inklusion af børn i vanskeligheder? Og hvordan kan samarbejde, ledelse og faglighed spille sammen om at løfte inklusionsopgaven? … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Evaluering af BAR BA møder

TeamArbejdsliv har evalueret møder for virksomheder som Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg arrangerede i forbindelse med indførelse af risikobaseret tilsyn Læs her

Tagget , , |

AMOs brug for materialer – BAR Service

TeamArbejdsliv har for BAR Service undersøgt, hvilke ønsker og behov branchen har til materialer, der kan støtte arbejdsmiljøarbejdet ude i virksomhederne. Læs her

Tagget , |

Udbud til evaluering af BARsystemet

TeamArbejdsliv hjælper Arbejdstilsynet med at udforme evaluering af BARsystemet Læs her

Tagget , |

Vi er med i et nyt Center for forskning i Arbejdsmiljøindsatser og Virkemidler – CAVI

Det nyoprettede Center for forskning i Arbejdsmiljøindsatser og Virkemidler (CAVI) starter ud med tre forskellige projekter. De har alle fokus på, hvordan de virkemidler som politikere, myndigheder og arbejdsmarkedets parter anvender kan forbedre arbejdsmiljøet. TeamArbejdsliv er ansvarlig for projektet INVINE … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

Ambassadørkorpset for arbejdsmiljø- og sundhedsundervisere på landets SoSu-skoler

Med det formål at styrke fokus på arbejdsmiljø for elever på social- og sundhedsuddannelserne faciliterede TeamArbejdsliv for BAR SoSu et netværk – kaldet ambassadørkorpset – for arbejdsmiljø- og sundhedsundervisere på landets SoSu-skoler. Læs her

Tagget , |

Vejledning om arbejdsmiljø på trafikstyringscentraler

TeamArbejdsliv gennemførte for BAR – Transport og Engros en udredning af eksisterende praksiserfaringer og viden om arbejdsmiljøet knyttet til arbejde med trafikregulering (overvågning og fjernstyring) af jernbanedrift. Udredningen omfattede også en kortlægning af omfanget og karakteren af denne type arbejde indenfor dansk jernbane- og metrodrift. Læs her

Tagget , , |

Indsats for BAR-SoSu om arbejdstid

Skæve arbejdstider er et vilkår i store dele af social og sundhedssektoren. TeamArbejdsliv har forestået en formidlingsindsats for BAR SoSu om arbejdstidens betydning for medarbejdernes sundhed og trivsel, og om arbejdspladsens behov og muligheder for at arbejde med det. Læs her

Tagget |

Evaluering af Ulykker på Landet for BAR Jord til Bord

Branchearbejdsmiljørådet for Jord til Bord har gennemført en kampagne om Ulykker i Landbruget, som Teamarbejdsliv har evalueret Læs her

Tagget , |

Evaluering af informationsmaterialer fra BAR Bygge & Anlæg

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg udarbejder forskellige former for informationsmaterialer. TeamArbejdsliv har undersøgt kendskab og anvendelse blandt seks brancheområder. Læs her

Tagget , |

Evaluering af refusionsordning for arbejdsmiljørådgivning

TeamArbejdsliv har evalueret støtteordningen, hvor offentlige virksomheder kan opnå 50 procent tilskud til arbejdsmiljørådgivning. Læs her

Tagget , , |

Evaluering af vejledninger om opmuringsarbejde

Branchevejledning om opmuringsarbejde er et resultat af en lang proces mellem parterne. TeamArbejdsliv har evalueret anvendelsen ude på byggepladserne. Læs her

Tagget , |

Opærksomhed på arbejdsmiljø i sygeplejerskers arbejde

Dansk Sygeplejeråd bad TeamArbejdsliv om at undersøge, hvordan arbejdsmiljø er til stede, når sygeplejersker eksperimenterer med og reflekterer over arbejdet. Læs her

Tagget , , , , |

Nyt fra støjprojektet ‘Plads til alle’

Støjprojektet Plads til alle – et projekt omkring støj i Københavnske daginstitutioner – har sat fokus på, hvor stor en betydning akustik har for ansatte og børn i skoler og daginstitutioner. Det er der kommet to artikler ud af og … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , |

Undervisningsmaterialer til Akademiuddannelsen i Arbejdsmiljø på LO-skolen

Udarbejdelse af undervisningsmateriale til Akademiuddannelsen i Arbejdsmiljø Læs her

Tagget , |

Kortlægning af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og -organisering

Projektets overordnede mål var at få en større viden om den aktuelle status for arbejdsmiljøarbejdet i Regionens virksomheder. For herved bedre at kunne vurdere kommende udviklingsbehov i forhold til de lovgivningsmæssige krav og de personale- og arbejdsmiljøpolitiske udfordringer. Læs her

Tagget , |

Styrkelse af virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde

AMRs nye rolle er i fokus på en ny hjemmeside om konsekvenserne af ændringerne af arbejdsmiljølovens bestemmelse om samarbejde. Et projekt sat i luften af LO. Læs her

Tagget , |

Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø

For Sundhedskartellet og arbejdsgiverne på det kommunale og regionale område udarbejdedes en rapport og et inspirationshæfte om sammenhængen mellem arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø. Læs her

Tagget |