Publikationer

Titel Type Årstal Materiale

Arbejdsmiljøets betydning for mobning på arbejdspladsen

Forsknings-Nyt 2022 Arbejdsmiljøets betydning for mobning på arbejdspladsen

Samarbejdsnævnets og virksomhedernes arbejde med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Rapport 2018 Rapport

Arriva håndterer asylansøgere med Aikido

Artikel 2019 Artikel Jernbanetidende

Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår, kortlægning LO (FH)

Rapport 2018 Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår, kortlægning LO (FH)

’Styr på støvet’ – forebyggelseskultur i nedrivningsbranchen

Rapport 2018 Forskningsrapport

Evaluering af effekten af det risikobaserede tilsyn på mellemlangt sigt

Rapport 2016 Evalueringsrapport til Arbejdstilsynet

Aikido og konfliktforebyggelse hos Arriva

Rapport 2015 Evalueringsrapport om aikido hos Arriva

Profffessionelt samarbejde som nøglen til inkluderende børnefællesskaber

Artikel 2017 Resultater fra forskningsprojektet: ”Inklusion mellem pædagogig og arbejdsmiljø”

Knæk Kurven – Evaluering D

Rapport 2017 Arbejdet med handleplanen

Knæk Kurven – Evaluering C

Rapport 2017 Evaluering af tre særligt støttede indsatser

Knæk Kurven – Evaluering B

Rapport 2017 Brancherettede indsatser i små virksomheder – EL- og tømrer/snedkervirksomheder

Knæk Kurven – Evaluering A

Rapport 2017 Evaluering af samtlige 50 indsatser – programteorier og de enkelte indsatser

Bryggerierne – Caserapport 2 fra Invine projektet

Rapport 2014 Bryggerierne

Mejerierne – Caserapport 1 fra Invine projektet

Rapport 2014 Mejerierne

Nedrivningsuddannelsen – Case rapport 3 fra Invine projektet

Rapport 2015 Nedriveruddannelsen

Hjælp til små virksomheders arbejdsmiljøarbejde

Rapport 2016 Hjælp til små virksomheders arbejdsmiljøarbejde - afsluttende rapport

Lange arbejdstider og brug af psykofarmaka

Rapport 2016 Slutrapport: Lange arbejdstider og brug af psykofarmaka

Long Working Hours and use of Psychotropic Medicine

Artikel 2016 Result: Long Working Hours and use of Psychotropic Medicine - a follow-up study with register linkage

Long Working Hours and Subsequent use of Psychotropic Medicine

Artikel 2016 Protocol: Long Working Hours and Subsequent use of Psychotropic Medicine

Ressourcepersoner som virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet

Rapport 2016 Ressourcepersoner som virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet – Afslutningsrapport

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst – kvalitativ

Rapport 2015 Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst – kvalitativ

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst – kvantitativ del

Notat 2015 Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst – kvantitativ del

Kønsmainstreaming af generelle aftaler for KL og Forhandlingsfællesskabet

Rapport 2015 Kønsmainstreaming af generelle aftaler for KL og Forhandlingsfællesskabet

Kønsmainstreaming af generelle aftaler for KL og Forhandlingsfællesskabet – kvantitativ del

Notat 2015 Kønsmainstreaming af generelle aftaler – kvantitativ del

Kønsmainstreaming af overenskomst for social- og sundhedspersonale for KL og FOA – kvalitativ

Rapport 2015 Kønsmainstreaming KL og FOA - kvalitativ del

Kønsmainstreaming af FOA og KL’s Social- og sundhedsoverenskomst – kvantitativ del

Notat 2015 Kønsmainstreaming FOA og KL overenskomst – kvantitativ del

Evaluering af en forstærket indsats over for bygherrer

Rapport 2014 Evaluering af en forstærket indsats over for bygherrer

Kvalitet i sygeplejen og arbejdsmiljø i sundhedssektoren

Forskningsrapport 2015 DSR Dokumentationsrapport

Inklusion i daginstitutioner – mellem pædagogik og arbejdsmiljø

Forskningsrapport 2015 Forskningsrapport for BUPL

Evaluering af dialog i det risikobaserede tilsyn

Rapport 2014 Evalueringsrapport for Arbejdstilsynet

Natarbejde med færre gener

Pjece el. lign 2012 Pjece udarbejdet for Danske Regioner, SHK og KTO

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen

Rapport 2006 Evalueringsrapport for Banedanmark

Proaktiv sikkerhedskultur i fiskerierhvervet – hvad skal der til?

Forskningsrapport 2014 Rapport fra Center for Maritim Sundhed og Samfund

PIXI – slutevaluering af Det erhvervsrettede uddannelselaboratorium

Rapport 2014 PIXI - UDDX slutevaluering

Slutevaluering af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Rapport 2014 UUDX slutevaluering

Psykosocialt arbejdsmiljø i socialpædagogisk arbejde

Forskningsrapport 2013 Forskningsudredning for Socialpædagogernes Landsforbund

Arbejdsmiljø under pres

Artikel 2014 Artikel i Ergoterapeuten nr. 4, 2014

Sygeplejersker skal spille en aktiv rolle i hverdagsrehabiliteringen

Artikel 2013 Artikel i Sygeplejersken nr. 8, 2013

Relationel Koordinering – om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Kapitel 2014 Kapitel i Karnov HR Guide, 2014

Psykisk arbejdsmiljø i Industrien

Branchevejledning 2014 Vejledning fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering

Forskningsrapport 2014 Bilagsrapport fra ReKoHveR-projektet

Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering

Forskningsrapport 2014 Afsluttende rapport fra ReKoHveR-projektet

PIXI: Midtvejsevaluering af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Rapport 2014 PIXI: Midtvejsevaluering af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Midtvejsevaluering af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Rapport 2014 Midtvejsevaluering af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Safety in the Danish fishing industry

Forskningsrapport 2014 Report from Centre of Maritime Health and Society

Stressens fysiologiske og psykologiske konsekvenser? i ‘Stress et vilkår i det moderne arbejdsliv?’

Kapitel 2006

Læs anmeldelse af bogen

Selvledelse – medicin eller vira? i ‘Stress et vilkår i det moderne arbejdsliv?’

Kapitel 2006

Læs anmeldelse af bogen

Undgå ulykker

Branchevejledning 2013 Branchevejledning om arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Kulturanalyse af årsager til deltids- og heltidsansættelser på ældre- og sundhedsområdet

Rapport 2013 Kulturanalyse heltid/deltid FOA/SHK/KL-området

Evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus III

Rapport 2014 Evalueringsrapport Bam-bus

New European Industrial Relations

Forskningsrapport 2014 Engelsk udgave, Neire II

New European Industrial Relations

Forskningsrapport 2014 Dansk udgave Neire II

Sikkerhed i fiskerierhvervet

Forskningsrapport 2014 Rapport fra Center for Maritim Sundhed og Samfund

Socialrådgivere – psykisk arbejdsmiljø og helbred

Rapport 2013 Undersøgelse af socialrådgiveres psykiske arbejdsmiljø og helbred

Fra sur til glad smiley – guide til arbejdsmiljøgruppens behandling af trivselstjekket

Guide 2013 Guide udviklet for BAR Jord til Bord og Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

Følelsesmæssige krav og positive faktorer – FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø 2012

Rapport 2012 FTF Dokumentation nr. 8 - december 2012

Vold, mobning og chikane – FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø 2012

Rapport 2012 FTF Dokumentation nr. 6 - oktober 2012

Jobusikkerhed i en krisetid – FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø 2012

Rapport 2012 FTF Dokumentation nr. 5 - september 2012

Psykisk arbejdsmiljø og helbred – FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø 2012

Rapport 2012 FTF Dokumentation nr. 4 - maj 2012 (hovedrapport)

Samarbejde om kerneopgaven

Kapitel 2012 Læs kapitel fra bog om: "Sund ledelse -19 bud på god sygehusledelse"

Engagement eller Mistillid – Håndteringen af dokumentationskrav i folkeskolen

Rapport 2012 Slutrapport fra forskningsprojektet Engagement eller Mistillid

Evaluering af “Fra belastning til berigelse i arbejdet med mennesker”

Rapport 2011 Evaluering af Forebyggelsesfondsprojekt

NY AMR – udfordringer til arbejdsmiljørepræsentanten som følge af revideret Arbejdsmiljølov

Hjemmeside 2011

Besøg LO hjemmesiden NY AMR

Inspirationshæfte til arbejdet med APV og psykisk arbejdsmiljø

Pjece el.lign. 2009 Inspirationshæfte for Arbejdstilsynet

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Pjece el.lign. 2009 Metodebeskrivelse for Arbejdstilsynet

Dialogmødemetoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Pjece el.lign. 2009 Metodebeskrivelse for Arbejdstilsynet

APV – et strategisk virkemiddel

Rapport 2011

Hent rapport hos LO

Plads til Alle – Forbedring af lydmiljøet i 3 fritidsordninger i Københavns Kommune

Rapport 2011 Formidlingsrapport om støj i fritidsordninger

Plads til Alle – Bilagsrapport

Rapport 2011 Støj i fritidsordninger - bilagsrapport

Evaluering af “Ulykker i landbruget” – en kampagne fra BAR Jord til Bord

Rapport 2011 Evaluering af kampagne for BAR Jord til Bord

Evaluering af trivsel.bar-ba.dk

Rapport 2010 Evaluering af hjemmeside om trivsel – BAR Bygge & Anlæg

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Rapport 2010 Evaluering af informationsmaterialer fra BAR Bygge & Anlæg

Evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Rapport 2011 Evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Evaluering af vejledninger om opmuringsarbejde

Rapport 2011 Evaluering af vejledninger om opmuringsarbejde

Evaluering af Arbejdstilsynets dialogmøder med bygherrer

Rapport 2010 Evaluering for Arbejdstilsynet

Trivselsundersøgelser – med mod, mening og handling

Artikel 2011 Artikel i HR Guide nr. 4, aug 2011

Evaluering af projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring

Rapport 2011 Resumé af evalueringsrapporten

3. generations APV

Artikel 2010 Artikel om udviklingen i APV fra første til tredje generation

Stress Magasinet nr. 1

Pjece el.lign. 2006

Stress Magasinet nr. 1 på personaleweb.dk

Stress Magasinet nr. 2

Pjece el.lign. 2006

Stress Magasinet nr. 2 på personaleweb.dk

Stress Magasinet nr. 3

Pjece el.lign. 2006

Stress Magasinet nr. 3 på personaleweb.dk

Stress Magasinet nr. 4

Pjece el.lign. 2006

Stress Magasinet nr. 4 på personaleweb.dk

Drivsel – drift og trivsel i callcentre

Pjece el.lign. 2006 Håndbog om udvikling af arbejdet i kontaktcentre

Arbejdsrelateret stress. En vejledning til samarbejdsudvalgene

Pjece el.lign. 2006 Vejledning fra Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU)

TID-skrift nr. 3: Arbejde og planlægning

Pjece el.lign. 2007 BAR SoSu TID-skrift nr. 3

TID-skrift nr. 2: Natarbejde

Pjece el.lign. 2007 BAR SoSu TID-skrift nr. 2

TID-skrift nr. 1: Arbejdstid og fritid – et spørgsmål om balance

Pjece el.lign. 2007 BAR SoSu TID-skrift nr. 1

Medarbejderindflydelse på eget arbejde i ældreplejen

Pjece el.lign. 2007 Inspirationskatalog for KL og FOA

Arbejdsbetinget stress – et fælles anliggende

Pjece el.lign. 2007 Vejledning til MED og SU

Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Pjece el.lign. 2008 Inspirationshæfte til sundhedssektoren

Stop stress – skab trivsel i fællesskab

Bog 2008 Stresshåndbog for Det Personalepolitiske Forum

Trivsel, trivselsmålinger og trivselsprocesser

Artikel 2010 Artikel om trivsel, trivselsmålinger og trivselsprocesser

Benchmark og videndeling i netværk som metode til at skabe bedre arbejdsmiljø i kundecentre

Rapport 2010 Rapport fra AMICA-projektet

Fakta om danske kundecentre og deres arbejdsmiljø

Rapport 2009 Delrapport fra AMICA projektet

Arbejdsmiljørådgivningens fremtid – set i historisk lys

Rapport 2008 Resultater fra PAVLA projektet

Kvalitet af sygeplejen og arbejdsmiljø i sundhedssektoren – en dokumentationsrapport

Rapport 2008 Gennemgang af eksisterende forskningsbaseret litteratur

Metodeudvikling vedrørende behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV-arbejdet

Rapport 2008 Hovedrapport om psykisk arbejdsmiljø og APV for Arbejdstilsynet

Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø. Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler.

Rapport 2007 Rapport for KL, Danske Regioner og Sundhedskartellet

Systematisk udvikling af team

Rapport 2007 Erfaringer fra projektet ”send teamet til hovedeftersyn” i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Serviceassistenter – fremtiden ligger forude. En analyse for Køkken- og rengøringssektoren i FOA.

Rapport 2005 Analyse for FOA

Private virksomheders håndtering af det psykiske arbejdsmiljø

Rapport 2005

Rapporten kan købes her

Arbejdsmiljø og arbejdstilrettelæggelse ved trafikstyring indenfor jernbanedrift

Rapport 2005 Udredning for Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel

Rapport 2007 Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund

Evaluering af refusionsordning for arbejdsmiljørådgivning

Rapport 2011 Evaluering af refusionsordning for arbejdsmiljørådgivning

Undersøgelse af kendskab til refusionsordning for arbejdsmiljørådgivning

Rapport 2011 Notat om kendskabet til refusionsordning om arbejdsmiljørådgivning

Publikationer

Publikationer her

Der er lukket for kommentarer.