Evaluering & udredning

TeamArbejdsliv har særlig erfaring med at evaluere projekter og indsatser inden for arbejdsliv og læring.

Vi har f.eks. evalueret indsatser for Arbejdstilsynet, forebyggelsesfondsprojekter og Branchearbejdsmiljørådene. Vi har gennemført en kulturanalyse af deltid og heltid i omsorgsfag, kortlagt trivsel og arbejdsmiljø for organisationer og virksomheder og lavet medlemsundersøgelser.

Evalueringstyper
Den gode evaluering bygger på klare overvejelser over, hvad evalueringen skal bidrage til og hvilken evalueringsform, der skal vælges.

Er det en evaluering, som skal anvendes til at justere en indsats undervejs, er der ofte brug for procesevaluering, som bygger på interview og observation.

Er målet at vurdere om, en indsats skal forsættes eller er ‘pengene værd’, er der brug for en virkningsevaluering, som både spørger til, hvilken virkning, der kom ud af indsatsen samt kortlægger, hvordan indsatsen virker – altså hvilken “vej” der fører til virkningen.

Det kan også være en målopfyldelsesevaluering, som dog ofte er begrænset af, at man kun ser på mål, som er sat op ved indsatsens begyndelse.

Effektevaluering er et ‘buzzword’ i evalueringsverdenen. Alle vil gerne kunne konstatere effekter af en indsats. I streng akademisk forstand er der dog sjældent mulighed for at gennemføre egentlige effektevalueringer. Men vi er altid villige til at tale om effekt i mere almensproglig forstand.

Det er værd at overveje, om de brugere eller personer, som er målet for en indsats, på en berigende måde kan inddrages i at definere, hvad evalueringen skal handle om.

Metoder
Vi går meget op i at vælge den mest optimale metode, når vi arbejder med evaluering og udredning. Valget står oftest mellem at skabe dybest mulig indsigt og forståelse på den ene side, og at skabe sikkerhed for, at den indsamlede viden er gyldig og repræsentativ på den anden side.

Vi har grundig erfaring med spørgeskemaer, interview, fokusgruppeinterview, observation og historievæksted mm.

Der er lukket for kommentarer.