Overenskomster og arbejdsmiljø

Danske regioner, KTO, FOA, AC og Sundhedskartellet igangsatte et projekt, der havde fokus på arbejdsmiljøelementerne i overenskomsten fra 2008.

Team Arbejdsliv har stået for dataindsamling og rapport i samarbejde med parterne.

Formålet var at sprede gode erfaringer fra de indsatser, som er foretaget i regionerne med henblik på at vise, hvilke rammer, forudsætninger og processer, der har været til stede i de tilfælde, hvor det er lykkedes at skabe lokalt ejerskab til og effekt af de ved OK-2008 aftalte retningslinjer.

Parterne blev enige om at hovedudvalgene i regionerne skulle aftale retningslinjer på bl.a. følgende områder:

  • Indhold og opfølgning af trivselsmålinger
  • Sundhed herunder konkrete sundhedsfremmeinitiativer
  • Sygefraværssamtaler
  • Arbejdspladsens samlede indsats for at forebygge og håndtere problemer i tilknytning af arbejdsbetinget stress
  • Arbejdspladsens samlede indsats for at forebygge og håndtere problemer ved vold, mobning, chikane i tilknytning til arbejdet.

Projekt havde to dele. Første del var en undersøgelse af, hvorledes de fem regionale H-MED udvalg i praksis har omsat aftalen i deres respektive regioner. Anden del havde fokus på seks gode historier i håndtering af trivsel og mobning. Dertil kommer en række overvejelser over, hvad det er for forhold, der spiller sammen, når den gode indsats lykkes.

Medarbejdere på projektet er: Hans Hvenegaard, Kaia Nielsen, Flemming Pedersen og Lotte Eriksen

Rapporten ”IMPLEMENTERING AF AFTALEN OM TRIVSEL OG SUNDHED I REGIONERNE – GODE EKSEMPLER PÅ TRIVSELS- OG MOBNINGSINDSATSER” Udarbejdet af: Hans Hvenegaard, Lotte Eriksen, Kaia Nielsen og Flemming Pedersen, kan downloades på personaleweb

 

Projektansvarlig: Hans Hvenegaard

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.